BUP Akutenhet

Vi tar emot barn- och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård på kvällar, nätter och helger. Man kan komma direkt till oss eller ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar. Vi har även en telefonrådgivning där man kan få hjälp i den akuta situationen. 


Kontakt och öppettider

Telefon: 08-616 69 00 

Helger, kvällar och nätter
BUP:s akutenhet vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning kvällar och nätter klockan 16.00–08.00 och på helger.

Vardagar dagtid
Dagtid kl. 8.00–16.00 har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården. Se respektive mottagning för telefon och adressuppgift.

Besöksadress:  
Sachsgatan 10, Hus A

Postadress: 
BUP Heldygsnvård
Akutenheten
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

E-post: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Akutenhet

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Tillförordnad enhetschef är Anna Schwartz. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste. 

Att komma till BUP Akutenhet

Vad händer när man kommer till BUP Akutenhet? Varför behöver man komma dit? Och vilken hjälp och stöd kan man få?

Läs mer om att komma till BUP Akutenhet