Unga tjejer som skadar sig har ökat – men det finns hopp och hjälp att få

Antalet nya fall av självskador bland unga tjejer ökade markant under andra pandemiåret visar Socialstyrelsens rapport som publicerades nyligen.

Även på BUP Stockholm syntes en sådan ökning under 2021. Här svarar Camilla Hallek, läkare på DBT-teamet inom Intensiv öppenvård, på frågor om självskador bland unga.

Vad beror ökningen på?

Vi ser en ökning, men har inte klart för oss vad den beror på. Det finns flera tänkbara orsaker. En kan vara att det blev tufft för många unga när skolor och andra sammanhang där unga kan mötas var stängda under pandemin, vilket kanske blev mer kännbart efter hand. Några kan ha fått det kämpigt när de efter mer tid hemma skulle återgå till skolan, särskilt för dem som redan innan hade det tufft i skolmiljön.

Ungas tillvaro på internet kan också spela in. Utsatthet för kränkande behandling eller övergrepp på sociala medier kan finnas med som grund för allvarliga psykiska symtom. Det kan också finnas forum där unga inspireras av andra att vid ångest eller jobbiga känslor göra sig illa.

Vilken typ av självskada kan det handla om?

Det vanligaste sättet att skada sig själv på är att skära eller rispa sig. När någon försöker förgifta sig med läkemedel eller droger kan det oftare handla om ett självmordsförsök. Men för att veta vilken avsikt någon har med en självskada behöver man fråga, det går inte att veta utifrån vad den personen har gjort.

Vilken hjälp kan man få på BUP?

Återkommande självskadebeteende är en riskfaktor för självmord. Det är viktigt att söka hjälp, och det finns bra hjälp att få – dels hjälp med att hitta andra sätt att ta hand om känslor och ångest, dels hjälp med eventuellt samtidigt förekommande tillstånd som till exempel depression, ångest, ätstörning, adhd eller autismspektrumtillstånd. Om det finns en pågående utsatthet eller stor stress med något i livet behöver personen självklart också få hjälp med det.

Behandlingen ges både till ungdomen och föräldrarna så att de ska kunna vara ett bra stöd. När det finns stora svårigheter med känslor finns riktad behandling med dialektisk beteendeterapi. Läkemedelsbehandling kan vara aktuellt om det finns samtidiga tillstånd som till exempel depression.

Vilka råd vill du ge till ungdomar och föräldrar?

Jag uppmanar alla ungdomar som har fastnat i ett självskademönster att söka hjälp och få professionellt stöd i vad man kan göra i stället för att skada sig själv.

Mitt råd till vårdnadshavare är att vara uppmärksam på om ungdomen drar sig tillbaka eller får ett ändrat beteende.

Våga ställa öppna frågor. Anta inte att det är på ett visst sätt – du kanske missar viktig information. Du kan till exempel säga att du har hört att det förekommer att man skadar sig själv när man är ung och att det pågår diskussioner på nätet om det. Fråga hur ungdomen ställer sig till det, och var öppen för att prata om olika sätt att skada sig själv på.

Läs Socialstyrelsens rapport här

Se ett kort inslag på SVT där Camilla ger fler konkreta råd

Publicerad 2022-10-26