Susanne underlättar kontakten mellan vård och patienter

På BUP Kungsholmen arbetar Susanne Ottosson som samverkansansvarig kurator. Susanne koordinerar kontakterna med patienter och vårdnadshavare – något som många upplever som en trygghet.

Beatrice Forbes, sektionschef för BUP Sektion Västra Stockholm, beskriver tankarna med att skapa rollen som samverkansansvarig kurator.

– Det är en roll som kan ta ett större ansvar för all den samverkan som sker i öppenvården, som alla kontakter med socialtjänst, habilitering, skola och andra delar inom BUP.

Beatrice betonar att behovet av avlastning i samverkan är stort hos den kliniska personalen.

– Telefonsamtal till skola, socialtjänst, habilitering och instanser tar tid från direktkontakten med patienterna. Båda delarna är viktiga för att få till en bra vård för patienten, men här finns en möjlighet att dela upp arbetsuppgifterna utifrån kompetens. En samverkande kurator avlastar den kliniska personalen på flera sätt så att de i högre grad får ägna sig åt att behandla och utreda patienter. Kuratorn arbetar inte alls kliniskt utan har en koordinerande och administrativ roll.

Kungsholmen är pionjärer

Beatrice berättar att Kungsholmen år 2019 blev de första att anställa en samverkansansvarig kurator utan kliniskt arbete i sin tjänst men att flera mottagningar är på gång inom den närmaste tiden.

Susanne Ottosson först i den nya rollen

Susanne Ottosson är socionom med lång erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. När BUP Kungsholmen sökte en kurator med fokus på samverkan, var hon snabb att söka tjänsten.

– Jag har stor erfarenhet av samverkan och SIP-möten från socialtjänsten, så det kändes som ett naturligt steg för mig.

Rent konkret är arbetet indelat i två delar, berättar Susanne.

– Dels är jag renodlad SIP-samordnare (samordnad individuell plan), där jag hjälper övriga kollegor att förbereda och sammankalla till ett SIP-möte, dels har jag mycket kontakt med patient och vårdnadshavare för att förbereda mötet. Jag arbetar också med renodlad samverkan, vilket innebär att jag är delaktig i att hjälpa andra på mottagningen med patienter som har behov av insatser från flera aktörer. Då behöver jag tänka i ett större perspektiv och tar kontakt med exempelvis skola, socialtjänst och Maria Ungdom.

Avlastar kollegor

Susanne menar att det finns många fördelar för andra yrkesgrupper med en samverkansansvarig kurator på plats. 

– Jag avlastar psykologer, läkare och sjuksköterskor på mottagningen så att de i ännu högre grad ska kunna ägna sig åt det kliniska arbetet. Min erfarenhet från socialtjänsten har jag stor nytta av här och inte minst när det gäller patienter med behov av stöd från flera aktörer. 

Det blir en mer hanterlig och strukturerad arbetsmiljö för alla involverade, menar Susanne.

– Jag har möjlighet att ringa 15 gånger innan jag får tag på exempelvis en socialsekreterare, och jag har en överblick över patientens totala situation och vet vilka kontakter som jag behöver ta.

Trygghet för patienter och vårdnadshavare

Rollen som samverkande kurator skapar trygghet och lugn även hos patienter och vårdnadshavare, berättar Susanne.

– De vet att de kan ringa mig om de undrar något, och jag är oftast lätt att få tag på och kan ringa upp snabbt om det behövs. Jag har märkt att många familjer blir lugna och trygga i vetskapen om att jag finns där för dem. De vet att jag har en helhetsbild och en plan för att underlätta situationen. Tillsammans kan vi hitta vägen framåt och se lösningar. Mitt arbete är väldigt roligt och känns i högsta grad meningsfullt!

Privat bild på Susanne Ottosson

Publicerad 2022-03-17