”Safety fångar upp suicidala patienter”

Omedelbar och intensiv behandling med fokus på det suicidala beteendet – det är kärnan i de två behandlingsmetoder som testas inom ramen för Safety-projektet som startade inom BUP Stockholm under hösten 2022.

Moa Karemyr är projektkoordinator för Safety-projektet som startade förra året. Som en del i en forskningsstudie kommer två behandlingsmetoder att testas på utvalda patienter mellan 10 och 17 år inom BUP och som under en närliggande tidsperiod har haft ett suicidalt beteende.

Först i Sverige

– Safety-modellen har gett lovande resultat i två små studier i USA, och nu kommer vi på BUP Stockholm att för första gången utvärdera modellen i en fullskalig studie. Vi blir först i Sverige med att prova den.

Moa berättar att Safety-projektet är uppdelat i två alternativa behandlingsmetoder.

– Inom ramen för projektet vill vi utvärdera och implementera två behandlingar som riktar sig till ungdomar med suicidalt beteende. Den ena behandlingen är inriktad på familjen som helhet och syftar till att stärka familjens skyddande stöd. I den här behandlingen är även så kallad färdighetsträning en viktig komponent. Vi arbetar också med att hjälpa patienten att hantera starka känslor.

Den andra behandlingen har störst fokus på individen, inte familjen.

– Här fokuserar vi mer på individen och på individens relation till terapeuten. Vi hjälper ungdomarna att hitta sina egna inre styrkor och sin självförmåga.

Fångar upp suicidalt beteende

Moa berättar att studien riktar sig till barn och ungdomar som de senaste tre månaderna har haft ett suicidalt beteende. BUP Stockholm har interna rutiner för att fånga upp dessa patienter.

Peter Ericson som är sektionschef för sektionen Intensiv öppenvård är mycket positiv till projektet.

– Det här är en prioriterad patientgrupp, och om vi kan etablera en ny hjälpsam metod är det otroligt värdefullt.

Snabb hjälp

Moa berättar att dialektisk beteendeterapi i dag är den enda behandling som betraktas som evidensbaserad för unga med suicidalt beteende, i den meningen att den i två oberoende studier har visat sig vara effektiv för den här patientgruppen.

– Men behandlingen är lång och omfattande och kräver mycket tid av patienten och hens familj. Långt ifrån alla behöver den typen av behandling, och här hoppas vi att Safety kan vara ett smidigt och ”snabbt” sätt att fånga upp ungdomar som kommer in akut till oss efter suicidförsök. Då, i det första skedet, fokuserar vi främst på det suicidala beteendet och att stabilisera ungdomen och familjen, och inte på omkringliggande problematik. Behandlingen pågår i ungefär tolv veckor. 

Läs om DBT-teamet inom BUP Stockholm

Publicerad 2023-02-15

Om Safety-projektet

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna bland personer mellan 10 och 19 år i Sverige. Den starkaste riskfaktorn för framtida suicidförsök och död i suicid är tidigare suicidförsök. Framsteg har gjorts inom behandlingsforskning som är fokuserad på att minska suicidförsök bland unga. Trots det vet vi fortfarande lite om vilken typ av behandling som bör erbjudas i det kritiska läget omedelbart efter ett suicidförsök.

Safety-projektet är ett samarbete mellan BUP Sektion intensiv öppenvård, Centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet. Inom ramen för projektet jämförs två olika psykologiska behandlingar som är riktade mot att minska ytterligare suicidförsök.

Projektet startade under hösten 2022 med en randomiserad kontrollerad pilotstudie, där 30 deltagare kommer att slumpas till en av två aktiva behandlingar. Pilotstudien följs under hösten 2023 av en fullskalig randomiserad kontrollerad studie.

Moa Karemyr
projektkoordinator för Safety-projektet