Så mår BUP – en tillbakablick på 2022

Nu är ”Så mår BUP” klar – vår årligen återkommande tillbakablick över året som gått. Broschyren ger också en snabb bild av BUP Stockholm och beskriver vad som är på gång hos oss.

Här är en glimt av vad du kan läsa mer om:

 • Sektion Neuropsykiatri bildades med flera nya neuropsykiatriska mottagningar.
 • BUP Stockholm blev under hösten 2022 först i Sverige med att börja testa Safety-modellen, som kännetecknas av omedelbar och intensiv behandling för suicidala patienter.
 • I september 2022 öppnades BUP:s affektiva mottagning i Farsta som behandlar patienter med svår och långvarig depression.
 • BUP medverkar i samarbetet kring vårdmodellen FACT Ung som vänder sig till unga som har ett stort behov av stöd och hjälp av samhället.

Som alltid kan du också läsa om:

 • organisationen
 • forskning, utveckling och utbildning
 • patientsäkerhet
 • ekonomi
 • medarbetare
 • miljö och hållbarhet
 • kommunikation.

Läs ”Så mår BUP”

Omslagssida på "Så mår BUP"

Publicerad 2023-03-30