Nationell högspecialiserad vård

BUP Stockholm har av Socialstyrelsen fått det nationella uppdraget att utföra högspecialiserad vård för patienter med svårt självskadebeteende. Från och med 1 januari 2023 är det möjligt för alla regioner att skicka remisser till oss.

Här kan du läsa mer om uppdraget samt om remissinnehåll och remisskriterier. 

Publicerad 2023-01-03