Många disputerade inom BUP

På BUP Stockholm finns det en nära koppling mellan forskning och vård. Vårt forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning.

I slutet av 2022 hade vi ungefär 30 disputerade medarbetare och ytterligare 20 anknutna disputerade forskare.

– Inom BUP pågår ett växande antal kliniska studier, alltifrån randomiserade kontrollerade behandlingsstudier och naturalistiska observationsstudier till så kallade singel case-studier, och i många fall samarbetar forskare och kliniker nära varandra. En del har delade tjänster, och ägnar sig åt forskning vissa dagar och träffar patienter andra dagar, säger Steve Berggren, som är chef för forsknings- och utvecklingsområdet inom BUP Stockholm.

Läs mer om pågående forskning hos oss

Läs om forskning, utbildning och annat som händer hos oss i ”Så mår BUP”

Publicerad 2023-05-24