Läs mer om KID-mottagningen

BUP:s mottagning för könsinkongruens och könsdysfori, KID, är en del av BUP:s Forsknings- och utvecklingscentrum. Är du nyfiken på hur de arbetar? Läs om mottagningen i vår FAQ (”frågor och svar”).

Här finns vår sammanställning av frågor och svar (FAQ)

Här kan du läsa mer om mottagningen