Läs mer om KID-mottagningen

BUP:s mottagning för könsinkongruens och könsdysfori, KID, är en del av BUP:s Forsknings- och utvecklingscentrum. Är du nyfiken på hur de arbetar? Läs om mottagningen i vår FAQ (”frågor och svar”).

Läs mer om KID-mottagningen här

Publicerad 2022-08-04