Internetbehandling hjälpsamt för många

I över tio år har BUP Stockholm bedrivit studier kring internetbehandling av diagnoser som ångesttillstånd, tvångssyndrom och depression. Sedan 2020 inryms flera av dessa behandlingar inom mottagningen BUP Internetbehandling, där Sarah Vigerland är chef. Här berättar hon om ett av de resultat som studierna har gett.

Berätta om bakgrunden till studierna och vilka områden det handlar om?

Vi satte igång med studierna under 2010, och det övergripande syftet var att göra evidensbaserad behandling ännu mer tillgängligt för barn och unga. Vi valde att börja med internetbehandling för ångestsyndrom där vi vet att kbt, kognitiv beteendeterapi, är den mest rekommenderade behandlingen.

Vi visste att internetbehandling fungerade bra inom vuxenpsykiatrin, och då valde vi att testa den formen av behandling för ångestsyndrom även för barn.

Ni började med ångestsyndrom – vilka områden gick ni vidare med?

Med tiden blev fler forskare involverade, och forskning tillkom inom områden som funktionella magsmärtor, inklusive IBS, ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD), sömnstörningar, Tourettes syndrom, självskadebeteende, dysmorfofobi och depression. 

Hur har ni hittat deltagare till studierna?

Främst har familjer själva uttryckt intresse för att medverka i studierna, men vi har även fått deltagare på remiss. Vi har annonserat på olika sätt för att hitta tänkbara deltagare. När någon hör av sig till oss för att de vill medverka i en studie börjar vi med att göra en telefonintervju med vårdnadshavarna, för att bedöma om personen faller inom ramen för den aktuella studien. Om vi sedan tycker att det är relevant att gå vidare, gör vi en bred barnpsykiatrisk bedömning innan personen slutligen inkluderas i studien.

Hjälper ni ungdomarna att få annan hjälp om den studie som de har visat intresse för inte är lämplig?

Ja, i så fall hänvisar vi dem till vårdcentralen, internt inom BUP eller annan lämplig vårdgivare. Det är viktigt att alla som kontaktar oss känner sig omhändertagna och får hjälp att hitta rätt.

Hur lång tid brukar en studie pågå?

En studie brukar pågå mellan två och tre år, medan behandlingsprogrammet, det vill säga behandlingen som man får under studien, sträcker sig mellan tio och tolv veckor. Vi liknar internetbehandling vid en ”självhjälpsbok” på nätet, där det finns två delar: en för ungdomar och en för vårdnadshavare.

Berätta om resultaten generellt?

Vi har fångat upp att deltagarna på gruppnivå uppvisar en statistiskt signifikant förbättring enligt flera mått – både när det gäller symtom och funktion. Vi har också noterat en viss fördröjning av effekten, som gradvis ökar under de närmaste månaderna efter avslutad behandling. Om man gör en jämförelse med en ”vanlig” behandling med fysiska möten, brukar det slutliga resultatet ofta ändå bli detsamma.

Hur ser du på internetbehandling jämfört med ”vanlig” behandling på en mottagning?

Det finns fördelar och utmaningar med båda. Fördelarna med internetbehandling är att familjerna kan göra uppgifterna hemma när det passar dem tidsmässigt, och att det sparar tid eftersom de inte behöver åka till en mottagning. En annan fördel är att det är lätt att gå tillbaka och läsa vad som finns nedskrivet kring de uppgifter som man gör hemma. Dessutom har vi möjlighet att behandla fler, eftersom internetbehandling även i viss mån sparar tid för oss behandlare.

Vilka studier är aktuella just nu?

Just nu har vi till exempel en pågående studie om internetbehandling för depression, och i höst startar en studie om internetbehandling för dysmorfofobi. Läs mer om vilka studier som pågår just nu.

Har ni fått någon respons från ungdomar eller vårdnadshavare?

Ja, för många tycks internetbehandling fungera väldigt bra. De upplever att behandlaren är väldigt tillgänglig, trots att de inte ses fysiskt.

En vårdnadshavare sa: ”Den här behandlingen gav mig många verktyg att jobba med, och framför allt för vårt barn att jobba med. Det är också väldigt bra att vi har fått ett gemensamt språk kring detta, och att det på något sätt har blivit okej att ha ångest. Det är inte så farligt längre.”

Finns det något som du gärna vill lägga till?

Ja, jag vill rikta ett varmt tack till alla ungdomar och vårdnadshavare som har deltagit i våra studier. Det är ni som gör det möjligt för oss att utveckla internetbehandling på ett sätt som kommer nuvarande och framtida deltagare till nytta!

Publicerad 2023-06-07