Genrebild av möte med vårdnadshavare, ungdom och personal

Genom FACT Ung fångar vi upp unga med stort vårdbehov

Sedan i höstas arbetar BUP Stockholm med vårdmodellen FACT Ung, som riktar sig till ungdomar som har ett stort behov av stöd och hjälp av samhället. Tillsammans med socialtjänst, skola och andra aktörer hjälper vi unga med komplex problematik att komma vidare i livet.

Vårdmodellen infördes på BUP Mellanvård nordväst under hösten 2022. Därmed blev BUP Stockholm först i Sverige med att börja använda modellen inom barn- och ungdomspsykiatrin.

På BUP Stockholm finns det fyra mellanvårdsmottagningar som alla tar emot de patienter som behöver en intensiv vårdkontakt och där det inte är tillräckligt med täta kontakter inom öppenvården.

– Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och förstärker vården på öppenvårdsmottagningarna när det behövs en mer intensiv behandling, säger Peter Ericson som är chef för våra mellanvårdsmottagningar. Han tillägger att patienter inte själva kan söka sig till mellanvården, men att de kan remitteras dit om de har en pågående kontakt hos oss.

Sofia Borg är chef för BUP Mellanvård nordväst där de började arbeta med vårdmodellen under hösten 2022.

– Det rör sig om ungdomar med ett stort vårdbehov och som ofta har behov av kontinuerliga insatser inom heldygnsvården. Vår patientgrupp har ofta en komplex problematik och behöver mycket stöd från samhället för att komma vidare i livet. Vi fångar upp patientens samlade behov och har en intensiv kontakt med patienten, socialtjänst, skola och ibland andra delar av vården – allt utifrån patientens individuella och specifika behov.

Tätt samarbete med socialtjänsten

Sofia berättar att vårdmodellen har visat sig vara väldigt hjälpsam för patientgruppen, och att den planeras att införas på samtliga mellanvårdsmottagningar.

– Det som kännetecknar modellen är den intensiva och täta kontakten som byggs upp kring varje patient. Syftet är att fånga upp alla de behov som patienten kan ha kring barnpsykiatrisk vård, skolgång eller annan sysselsättning, och övriga vårdbehov.

Sofia berättar att just intensiteten och snabbheten är den gemensamma nämnare som leder till den stora skillnaden.

– Eftersom vi nu kan jobba så intensivt händer det också mycket, och vissa patienter behandlar vi färdigt utan att de behöver ha en fortsatt kontakt med öppenvården när de är klara hos oss.

Varje patient får ett eget team

Så vad händer vid det första mötet med en ny patient?

– Det första som jag gör är att tillsammans med en teamledare utse ett särskilt team för patienten. I teamet ingår oftast två behandlare och en läkare. Sedan kallar vi patienten och hens vårdnadshavare till ett första möte. Ibland ses vi på mottagningen, men vi kan också åka hem till patienten om det behövs. Därefter planerar vi in flera möten med den typ av kompetens som behövs. Ibland rör det sig om ett team med en psykolog och en behandlare. Men om patienten har en ätstörningsproblematik kan det i stället röra sig om en sjuksköterska och en kurator, berättar Sofia.

Goda exempel i Norge

I augusti förra året åkte några medarbetare från BUP till Norge för att få kunskap och inspiration inför implementeringen av FACT Ung hos oss.

– Inom barnpsykiatrin i Norge har modellen införts på bred front och med framgång. Under vårt besök fick vi träffa tre team som jobbar med modellen. Vi tog med oss kunskapen till Sverige och bestämde oss för att starta en pilotverksamhet, berättar Peter.

Fortsatt kontakt på heldygnsvården

Det händer att vissa patienter behöver läggas in på heldygnsvården när kontakten har påbörjats, berättar Sofia.

– När det händer är vi snabba med att boka in ett möte med patienten på heldygnsvården – allt för att inte på något sätt ”tappa greppet” om patienten. Vi strävar mot att vistelsen på heldygnsvården ska bli så kort som möjligt, för att patienten snabbt ska kunna återgå till mellanvården.

Intensiteten en avgörande faktor

Sofia menar att den täta kontakten med socialtjänsten kan göra stor skillnad.

– Om vi tar en första kontakt med socialtjänsten på en tisdag, följer vi upp kontakten på torsdagen. Just nu kontaktar vi de socialsekreterare som redan är inkopplade på en patient – om en sådan kontakt finns. Men vi arbetar för att kontaktvägarna mellan oss och socialtjänsten ska kortas utifrån vårt arbetssätt med FACT. Vi hoppas också att socialtjänsten ska utse specifika ”FACT-kontaktpersoner” som vi kan höra av oss till.

Positiv respons från vårdnadshavare

Sofia berättar att hon har fått brev från ett par vårdnadshavare som har gett positiv respons.

– Vårdnadshavare har uttryckt en lättnad över att barnen är ”omhändertagna”, och att de känner sig trygga i att det finns en plan och att barnet fångas upp. I bästa fall kan även pressen lätta något för de ofta hårt pressade vårdnadshavarna.

 

Bildtext: Bilden är en genrebild och de avbildade personerna har inget med artikeln att göra. 

Läs mer om BUP Stockholms mellanvård

Publicerad 2023-04-12

Om FACT

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är en vårdmodell för unga med stort behov av stöd och hjälp av samhället. FACT Ung riktar sig till barn och unga och deras familjer, där det finns en komplex problematik som kräver omfattande vård och stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Under 2022 implementerades FACT Ung inom BUP Stockholm.

FACT är ett samarbete mellan BUP Stockholm, socialförvaltningarna i Stockholms stad, Huddinge kommun och Vallentuna kommun, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och fem barnrättsorganisationer.