Om läkemedelsbehandling av adhd

Den här informationen är avsedd för dig som har blivit erbjuden läkemedelsbehandling av adhd på BUP Stockholm.

Inför medicinering

Forskning visar att adhd-läkemedel är effektiva för många patienter med adhd-diagnos, eftersom de kan förbättra svårigheter och symtom vid adhd, till exempel förmågan att reglera sin uppmärksamhet och hejda impulser.

Alla patienter får inte samma dos, eftersom vi alla är olika. Strategin för att hitta rätt dos är att börja med en låg styrka och sedan successivt öka till en nivå där vi får en god effekt utan besvärande biverkningar.

Följande adhd-läkemedel innehåller amfetamin eller amfetaminliknande substanser och är därför narkotikaklassade: Concerta®, Methylphenidate, Equasym®, Mediki-net®, Ritalin®, Elvanse® och Attentin®.

För att undvika felanvändning och möjliggöra fortsatt förskrivning av dessa läkemedel, har vår enhet följande riktlinjer och krav:

 • Att man inte får denna medicinering utskrivet på annat håll.
 • Att man är drogfri för förskrivning av läkemedel.
 • Mediciner som tappas bort, ersätts ej.
 • Mediciner som blivit stulna bör polisanmälas.
 • Mediciner får inte ges till andra än till den som förskrivits medicinen.
 • Gör inga dosökningar på egen hand utan prata först med din sjuksköterska.

Förväntad effekt av läkemedel

 • Lättare att påbörja, vara uthållig och avsluta aktiviteter.
 • Förbättrad uppmärksamhet och lättare att koncentrera sig även när det är tråkigt.
 • Mindre impulsivitet, till exempel att hinna tänka efter innan man pratar eller gör något.
 • Jämnare humör och lättare att styra känslor och beteenden.
 • Mindre rastlöshet både inombords och i kroppen – till exempel att orka sitta still under längre perioder.
 • Jämnare energi – det blir lättare att prioritera bland aktiviteter och göra lagom mycket.

Exempel på mediciner som vi brukar börja med

 • Concerta©, depottablett, med den aktiva substansen Metylfenidat. Styrka 18, 27, 36 eller 54 mg. Effekt börjar efter 20–60 minuter och kvarstår i 10–12 timmar.
 • Equasym©, kapsel, med den aktiva substansen Metylfenidat. Styrka 10, 20, 30 eller 40 mg. Effekt börjar efter 20–60 minuter och kvarstår i 6–8 timmar.
 • Medikinet©, kapsel, med den aktiva substansen Metylfenidat. Styrka 5, 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 mg. Effekt börjar efter 20–60 minuter och kvarstår i 6–8 timmar.
 • Ritalin©, kapsel, med den aktiva substansen Metylfenidat. Styrka 10, 20, 30, 40 eller 60 mg. Effekt börjar efter 20–60 minuter och kvarstår i 6–8 timmar.

Råd om medicinering

 • Ta medicineringen regelbundet under insättningen tills ni, tillsammans med sjuksköterska eller läkare, bestämmer något annat.
 • Medicineringen bör tas tillsammans med mat för att minska risken för biverkningar, till exempel illamående.
 • Var försiktig med energidrycker och kaffe som kan öka risken för vissa biverkningar.
 • Om du upplever besvärande biverkningar – sluta ta medicinen och kontakta sjuksköterska.
 • Avhållsamhet till alkohol rekommenderas vid behandling med dessa läkemedel på grund av ökade risker.

Biverkningar av läkemedel

Biverkningar av centralstimulerande mediciner är dosberoende. Det betyder att alla får biverkningar om dosen är för hög. Upptrappningen av medicineringen sker därför gradvis för att undvika att man får en för hög dos och därmed biverkningar.

Här är några biverkningar som kan uppkomma:

 • minskad aptit – det går med andra ord inte alltid att lita enbart på hungerkänslan, utan barnet eller ungdomen måste äta regelbundet samt inta extra mellanmål
 • muntorrhet – det är viktigt med god munhygien
 • huvudvärk – är oftast övergående
 • illamående – uppkommer oftast om man inte tagit medicinen med mat
 • ökad och/eller kraftigare puls
 • insomningssvårigheter
 • blodtrycksförändringar – blodtrycket kontrolleras regelbundet, men fråga din sjuksköterska om du blir orolig
 • nedstämdhet.

Trygg och säker medicinering

När barnet eller ungdomen använder adhd-läkemedel är det viktigt att följa upp eventuell viktminskning, pulsökning och blodtrycksförändring. Det kan antingen göras vid besök på mottagningen eller i hemmet. Vårdnadshavare kan också höra med skolsköterskan eller vårdcentralen om de kan ta puls och blodtryck.

Ungefär en vecka efter varje dosjustering sker en kontakt med sjuksköterska – antingen via telefon- eller videosamtal eller på plats på mottagningen. Då finns det möjlighet att ställa frågor och komma med önskemål. Dosökningen fortsätter veckovis tills barnet eller ungdomen når en optimal effekt. Vanligtvis fungerar det bra att öka dosen en gång per vecka, men längre intervall kan användas vid behov.

Under upptrappningsperioden önskar vi att:

 • kontroll av puls och blodtryck görs när barnet precis har börjat med medicinen och efter varje doshöjning
 • vikt tas en gång i veckan, på morgonen efter toalettbesök och före frukost
 • längd tas ungefär en gång i månaden.

Att sköta de fysiska kontrollerna i hemmet

När puls och blodtryck mäts i hemmiljö blir värdena mer representativa för barnets eller ungdomens dagliga liv jämfört med mätningar tagna på en mottagning.

Blodtrycks- och pulsvärdena varierar mycket beroende på vilken tid på dygnet kontrollen genomförs. Försök därför att göra mätningarna vid samma tidpunkt.

Att tänka på vid all form av mätning av puls och blodtryck i hemmet:

 • Mätning ska ske 2–3 timmar efter intag av medicinen.
 • Undvik att göra mätningen vid en tidpunkt då barnet eller ungdomen kan uppleva tidspress, till exempel på morgonen före skolan.
 • Standardisera mättillfället (ta vid ungefär samma tid) så gott det går för att få jämförbara värden.
 • Undvik kaffe, energidryck, tobak eller tyngre fysisk ansträngning 30 minuter före mätningen.
 • Vila minst 5 minuter under tystnad inför mätning.
 • Var tyst även under mätningen.

Mäta blodtrycket hemma

När blodtryck mäts i hemmet görs det med en automatisk blodtrycksmätare – det är bra om barnet eller ungdomen får hjälp med detta av en vuxen. De flesta modeller är lätta att sköta. Man behöver bara trycka på en knapp och sedan läsa av resultatet på mätdosans display när mätningen är klar.

Den mest pålitliga metoden, som just därför rekommenderas vid hemblodtrycksmätning, är en mätare där manschetten placeras runt överarmen. Handledsmätare kan dock vara ett alternativ om det redan finns en sådan i hemmet – ta i så fall med den till din sjuksköterska för validering.

Så tas blodtrycket hemma:

 • Sitt på en stol med stöd för ryggen och fötterna stadigt i golvet.
 • Blodtrycksmanschetten ska placeras direkt mot huden utan kläder under. Man ska få in ett finger mellan huden och manschetten.
 • Armen ska vara avslappnad och ligga med handflatan uppåt.
 • Gör 2 mätningar med minst 1 minuts mellanrum ungefär 2 timmar efter att du har tagit din adhd-medicin.
 • Anteckna mätvärdena och rapportera in dem till mottagningen.

Mäta pulsen hemma

Genom att ta pulsen får vi veta antalet hjärtslag per minut. Därför mäts pulsen alltid under en minut när det görs manuellt. Pulsens hastighet och styrka varierar hela tiden, utan att det är någon fara.

Det är enkelt att räkna pulsslagen genom att använda fingrarna. Inga andra hjälpmedel behövs, men det går givetvis bra att använda en pulsmätare, en smartklocka eller en app på telefonen.

Så mäter du pulsen hemma:

 • Lägg utsidan av handleden i den andra handens handflata.
 • Med hjälp av pekfingret och långfingret letar du reda på artären som går längs med underarmen på den sida av handleden där tummen sitter.
 • Viktigt är dock att inte använda tummen för att mäta pulsen, eftersom det finns risk att det är de egna pulsslagen som känns och inte pulsen hos den person som du undersöker.
 • När pulsen känns tydligt räknas pulsslagen under tidtagning. Använd en klocka med tydlig sekundvisare när du tar pulsen. Räkna under en hel minut för att säkerställa antalet slag per minut.
 • Pulsen kontrolleras 2–3 timmar efter intag av medicin!

Mäta vikten hemma

På grund av den minskade aptiten går vissa barn ner mycket i vikt, vilket behöver bromsas i tid. Därför är det bra att kontrollera vikten en gång i veckan. Använd om möjligt en digital våg för mer exakt vägning. Vägningen bör ske på en bestämd veckodag, vid ungefär samma tidpunkt – lämpligen på kvällen före sänggående eller på morgonen efter toalettbesök och före frukost.

Helst bör barnet eller ungdomen endast bära underkläder under vägningen, men en lättare klädsel fungerar – dock inte jeans och collegetröja.

Årlig uppföljning

När allt fungerar bra kring barnet eller ungdomen och medicinen är väl inställd, räcker det vanligtvis att komma till BUP på årsuppföljning. Uppföljningen består av ett besök på mottagningen, då man vanligtvis träffar både läkare och sjuksköterska. Vid uteblivna besök, om det finns anledning till oro eller vid misstanke om drogmissbruk, kan mottagningen besluta att avbryta läkemedelsbehandlingen eller att inte förnya recept.

Förnya recept och hantera läkemedel

Fram tills att barnet fyller 18 år är det du som vårdnadshavare som ansvarar för säker förvaring och hantering av läkemedlen i hemmet.

När medicinen börjar ta slut ringer du 08-123 521 80 och väljer ”nytt recept” i menyvalet. Räkna med att det kan ta ungefär fem arbetsdagar innan receptet finns på apoteket.

Vi kan inte se hur mycket medicin som finns kvar i hemmet. Därför räknar vi på rimligheten i hur mycket som kan ha gått åt utifrån patientens dos och förskriver.

Narkotikaklassade läkemedel och utlandsresa

Vid resa utomlands med narkotikaklassade läkemedel är det några saker som är viktiga att tänka på.

 1. Kontrollera att medicinen är laglig i landet för resmålet – för att undvika problem vid inresa ska resmålets ambassad kontaktas i god tid före avresedatum.
 2. När du reser inom Schengenområdet* utfärdas intyg om innehav av läkemedel inför en utlandsresa av Apoteket AB.
 3. Ta med ett underskrivet dokument från mottagningen – vid förfrågan skriver ansvarig läkare eller sjuksköterska ett utlåtande över diagnos och vilka läkemedel som är ordinerade. Det visas upp på begäran av exempelvis tulltjänsteman.
 4. Hur medicin ska förvaras under en flygresa – läkemedel ska alltid bäras i handbagaget (tillsammans med intygen). Då finns de alltid tillgängliga och riskerar inte att försvinna om det incheckade bagaget blir försenat.
 5. Förvara alltid medicinen i sin originalförpackning – användarens namn och födelsedata finns därmed på förpackningen. Inga fördelade dosetter, eller andra informella medicinlådor. Ta med tabletter så det täcker resans längd samt 3–4 extra doser.

*Följande länder ingår i Schengenområdet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Att komma ihåg

 • Försök att ta medicinen samma tid varje dag. Ställ ett larm så den inte tas senare än klockan 10. Det går bra att fortsätta sova efter intag.
 • Det är inte farligt att idrotta på medicinen.
 • Eftersom medicinen kan minska aptiten är det viktigt att äta regelbundet. Det är okej att portionen är mindre än vanligt. Försök att även äta mellanmål.
 • Om du upplever jobbiga biverkningar, kontakta din sjuksköterska.
 • De flesta biverkningar går över efter några veckors användning.

Informationsansvarig: BUP Stockholm