Flyktingteamet

Flyktingteamet vänder sig till flyktingfamiljer med allvarlig barnpsykiatrisk problematik. Det kan handla om uppgivenhetssymtom, djupt deprimerade barn eller ensamkommande barn med allvarliga psykiatriska problem.

Flyktingteamet erbjuder även behandling för barn med allvarlig psykiatrisk problematik som exempelvis djup depression, barn som skadar sig själva och barn som vill ta sitt liv.

Hela familjen får stöd

Flyktingteamet arbetar för att stötta hela familjen. Vi träffar barnet och föräldrarna i våra lokaler, i hemmet eller i familjens närområde. Behandlingen syftar till att stärka familjens egna förmågor och att ge god barnpsykiatrisk behandling under tiden som asylsökande.

Under behandlingen arbetar vi i nära samverkan med andra vårdgivare. Det kan till exempel vara Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och ASIH-teamet som ger avancerad sjukvård i hemmet. Vi samarbetar även med vuxenpsykiatrin för att ge föräldrarna stöd. När det finns behov involveras också socialtjänsten och skolan.

Våra behandlare träffar familjen en till tre gånger i veckan. Vi arbetar ofta utifrån vardagliga situationer för att stärka familjens egen struktur, skapa förutsättningar för ett konstruktivt samspel inom familjen samt att möjliggöra rehabilitering för barnet eller ungdomen.

För att komma till Flyktingteamet behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning som skickas till BUP Traumaenhet.

Kontakt och öppettider till Flyktingteamet

Telefonnummer:
08-123 531 00

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Tideliusgatan 22
118 69 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2021-10-20