Barnahusteamet

Barnahus är en myndighetssamverkan mellan polis, socialtjänst, åklagarmyndigheten, BUP och barnsjukvård. 

Syftet är att barn mellan 0 och 18 år som misstänks vara utsatta för brott ska kunna komma till ett och samma ställe och att berörda myndigheter där ska samverka kring barnet. Detta ska också ske i en barnanpassad miljö.  

Barnahusteamets uppdrag handlar om att bidra med barnpsykiatrisk kompetens i samverkan med övriga myndigheter, både genom konsultation och samverkan kring specifika ärenden. Barnahusteamet erbjuder också krisstöd till brottsutsatta barn och deras familjer. Krisstöd sker ofta på initiativ av socialtjänst eller polis då det alltid finns parallella utredningar.

Barnahus som ingår i BUP:s uppdrag:

  • Barnahus Stockholm, som finns på Södermalm och omfattar alla stadsdelar i Stockholms stad samt Sundbybergs kommun, Lidingö kommun, Solna kommun och Ekerö kommun.
  • Barnahus Huddinge/Botkyrka, som finns i Flemingsberg och omfattar Huddinge kommun och Botkyrka kommun.
  • Barnahus Stockholm Nord omfattar kommunerna, Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Upplands Bro och Vallentuna.

Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Senast ändrad 2021-07-01