Vem använder våld och varför?

Det finns många anledningar till att personer tar till våld. Många gånger har den som använder våld själv blivit slagen eller kränkt. Det är ganska vanligt att ungdomar som mobbar och misshandlar andra själva har blivit utsatta för våld hemma.

Risken för att någon ska ta till våld ökar också om personen dricker alkohol eller tar droger eller är utsatt för stress och prövningar i livet, till exempel sjukdom, dålig ekonomi eller en separation.

Den som slår eller kränker brukar inte tänka att den vill göra det. Oftast blir det något som tas till i förtvivlan, ilska eller en stressig situation. Personen har helt enkelt ett dåligt sätt att hantera problem på och en dålig förmåga att lösa konflikter. Men det finns hjälp att få för den som slår, genom att hitta andra sätt att hantera ilskan på.

Senast ändrad 2022-09-21