Ätstörningar

Ätstörningar börjar ofta med en önskan om att gå ner i vikt. Det kan väcka tankar om att man vill ändra sin kropp. Ibland stannar det vid tankar, men om man börjar göra saker för att kontrollera sin kropp, kan det handla om en ätstörning. Då går man för långt i sin vilja att äta nyttigt eller motionera och utvecklar istället ett beteende som inte är hälsosamt. Det är också vanligt att personer med ätstörningar hoppar över måltider eller äter mycket på en gång och sedan kräks.

Ätstörningar brukar delas in i:

  • Anorexi som innebär att man försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt.
  • Bulimi, då man hetsäter och sedan kräks. Man hetsäter då man tappar kontollen över sitt ätande, men får sedan intensiv ångest som gör att man kräks för att bli av med det man ätit.
  • Ätstörning utan närmare specifikation som innebär att man känner igen sig i delar av beskrivningarna för anorexi och bulimi. Det är den vanligaste typen av ätstörning.


Läs mer om ätstörningar

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Webbutbildning för anhöriga

Har du en ung anhörig med ätstörning? Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) har tagit fram en gratis webbutbildning som hjälper dig att stötta din närstående.

Webbutbildning för anhöriga