Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av flera olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Förhoppningen är att internetbehandlingar kan hjälpa till så att fler barn och ungdomar kan få tillgång till psykologisk behandling snabbt och enkelt.

BIP har funnits sedan 2010 och startades av barnpsykiatern och forskaren Eva Serlachius.

BIP finns på Barn-och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum på Gävlegatan 22, våning 8, i Stockholm.

Pågående studier

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Läs mer om BIP Sömn

Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

Social ångest

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

Självskadebeteende

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA
Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Sömn
Besväras din ungdom av svårigheter med sömnen? Då kan ni delta i en studie om KBT-behandling för sömnproblem för ungdomar mellan 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tvångssyndrom
Besväras ditt barn eller ungdom av tvångstankar eller tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi jämför KBT-behandling över internet med traditionell KBT för barn och ungdomar 7–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Social ångest
Är ditt barn orolig eller ångestfylld i sociala situationer? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för barn och ungdomar 10–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende
Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling