Barninternetprojektet (BIP) | BUP.se

Barninternetprojektet, BIP

Projektet drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landstings i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd.  

Läs mer om Barninternetprojektet, BIP
    
                               

Pågående studier

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Läs mer om BIP Sömn

Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

Social ångest

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

Självskadebeteende

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA

Delta i studier

Sömn
Besväras din ungdom av svårigheter med sömnen? Då kan ni delta i en studie om KBT-behandling för sömnproblem för ungdomar mellan 13–17 år.

Läs mer om studien för ungdomar 13–17 år med sömnproblem

Tvångssyndrom
Besväras ditt barn eller ungdom av tvångstankar eller tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi jämför KBT-behandling över internet med traditionell KBT för barn och ungdomar 7–17 år.

Läs mer om studien för barn och ungdomar 7–17 år med tvångssyndrom

Social ångest
Är ditt barn orolig eller ångestfylld i sociala situationer? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för barn och ungdomar 10–17 år.

Läs mer om studien för unga 10–17 år med social ångest

Självskadebeteende
Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien för ungdomar 13–17 år med självskadebeteende

Internetförmedlad behandling

Internetförmedlad behandling kan liknas vid en självhjälpsbok på internet. Skillnaden är att man har regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på frågor och ge feedback.

Läs mer om internetförmedlad behandling

Resultat från BIP

BIP har utvärderat internetförmedlad KBT (IKBT) för barn med specifik fobi, ungdomar med IBS och ungdomar med tvångssyndrom. IKBT för barn med ångest har också testats i en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier