Ledning och stab

Ledningsgruppen för BUP Öppenvård och och BUP:s administrativa stab finns på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm, där även BUP Heldygnsvård finns.

Ledningsgruppen för BUP Öppenvård består av verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, en administrativ chef, en forskningschef och en ST-chef. Ledningsgruppen för BUP Heldygnsvård består av verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef och enhetschefer. 

Staben utgör ett stöd för ledningen och verksamheten och består av personal som arbetar med administration, kommunikation, ledningsstöd, utbildning, verksamhetsuppföljning, IT, ST-tjänstgöring och forskningssamordning.


Ledningsgrupp för BUP Öppenvård

Peter Ericson, verksamhetschef för BUP Öppenvård
08-514 520 02

Karin Forler, biträdande verksamhetschef
och sektionschef för BUP Nordväst
08-514 520 36

Madeleine Ardbo, biträdande verksamhetschef
och patientsäkerhetsöverläkare
08-514 520 00

Agneta Åhlund, tf sektionschef BUP Nordväst
08-514 520 00

Johanna Crafoord, sektionschef för BUP Specialenheter
08-514 520 39

Ylva Åkerman Wallmark, sektionschef för BUP Sydost och tf sektionschef för BUP Nordost
08-514 520 35

Carina Vestergren, sektionschef för BUP Sydväst
08-514 520 41

Johanna Woltjer, administrativ chef
08-514 520 50

Eva Serlachius, forskningschef
08-514 522 09

Ulrika Henriksson, ST-chef
08-514 520 00

Robert Jurold, patientsäkerhetssamordnare
08-514 520 13

 

Ledningsgrupp för BUP Heldygnsvård

Christina Bengtsson Macrì, tf verksamhetschef för BUP Heldygnsvård
08-514 520 33 
08-606 68 01 vx

samt chefsöverläkare och enhetschefer.

BUP:s ledning och stab

Telefon: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm


E-postadress: 
bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan
du inte kontakta oss via e-post i
patientärenden, ring oss då istället.