Ledning och stab

Ledningsgruppen för BUP och BUP:s administrativa stab finns på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm, där även BUP Heldygnsvård finns.

Ledningsgruppen för BUP består av verksamhetschefen, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, en patientsäkerhetsöverläkare, en patientsamordnare, en administrativ chef, en forskningschef och en ST-chef. 

Staben är ett stöd för ledningen och verksamheten och består av personal som arbetar med administration, kommunikation, ledningsstöd, utbildning, verksamhetsuppföljning, it, ST-tjänstgöring och forskningssamordning.

Ledningsgrupp för BUP

Göran Rydén, verksamhetschef för BUP
08-514 520 00

Madeleine Ardbo, patientsäkerhetsöverläkare
08-514 520 00

Johanna Crafoord, sektionschef för BUP Specialenheter
08-514 520 39

Ylva Åkerman Wallmark, sektionschef för Sektion Östra Stockholm.
08-514 520 35

Peter Ericson, sektionschef för Sektion Västra Stockholm
08-514 520 02

Johanna Woltjer, administrativ chef för BUP:s stab
08-514 520 50

Eva Serlachius, forskningschef
08-514 522 09

Ulrika Henriksson, ST-chef
08-514 520 00

Karin Collste, sektionschef för BUP Sektion Heldygnsvård
08-514 520 48BUP:s ledning och stab

Telefon: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm


E-postadress: 
bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan
du inte kontakta oss via e-post i
patientärenden, ring oss då istället.