Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

BUP Stockholm har tagit fram Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Nu finns den fjärde utgåvan, Riktlinjebok 2015, tillgänglig för beställning eller som gratis digital version.

Läs mer om Riktlinjeboken

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Centrumet är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.
Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

BUP – en snabbguide

Kortare sammanställning över BUP:s uppdrag, organisation och historia. 

Gå till BUP – en snabbguide