Första besöket

Det första besöket sker oftast på en av våra mottagningar. Du får en första bedömning där vi tar reda på vilken hjälp du behöver och om du ska ha fortsatt kontakt med BUP.

Tecknad bild av ung person som funderar över olika sociala situationer

Vad innebär första besöket?

  • Det första besöket går ut på att lite närmare gå igenom vad det är du vill ha hjälp med och sedan se vad vi kan göra.
  • Ibland tycker föräldrar och barn olika om vad de vill ha hjälp med och vad problemen är. Det är bland annat därför som vi helst vill träffa både dig och vårdnadshavarna.
  • Första besöket hjälper både dig och oss att få en första gemensam bild av problemen som du behöver hjälp med. Eller om ni har olika syn på vad som är problemet förstå hur ni kan få vidare hjälp.
  • I slutet på samtalet kommer ni att bestämma om ni ska fortsätta kontakten på oss eller inte.
Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Hur går det till?

  • Vid ditt första besök träffar du först en person i receptionen som skriver in dig.
  • Sedan får du träffa en eller ibland två behandlare. Det kan till exempel vara en psykolog, socionom eller i vissa fall en läkare. Många av vår personal har lång utbildning och mycket erfarenhet av att arbeta med barn.
  • Därefter samtalar vi tillsammans och du får berätta om varför ni har sökt hjälp på BUP och om bakgrunden till problemen.
  • Vi tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg hos oss och våga berätta.
  • Vi delar oftast upp oss och talar enskilt med dig utan föräldrarna för att få din egna bild av hur du mår.
Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

Vad händer sen?

När ni är klara kommer ni att sammanfatta vad ni har kommit fram till och bestämma om ni fortsätter kontakten med BUP. Om ni gör det går ni vidare med fortsatt utredning.