Vad händer när du kommer till BUP?

Efter att du kontaktat oss bokar vi tid för det första besöket genom att ringa eller skicka ett brev hem till dig. Det varierar vilka som är med vid det första besöket utifrån hur problemet är beskrivet.

Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

När du kommer till BUP

  • Om du har tagit kontakt med oss och önskar att komma på ett besök själv är du välkommen är du välkommen att göra det. I de flesta fall kan det dock vara bra om dina föräldrar är med vid mötet.
  • Föräldrar har ansvar för dig fram till du fyller 18 år och det är därför viktigt att de får veta hur de kan hjälpa till att ge stöd på bästa sätt. Det finns alltid tid att även prata enskilt med behandlaren om du vill.
  • När du kommer till mottagningen anmäler du dig i receptionen och får sedan sitta ner i väntrummet tills behandlaren kommer och visar dig till ett samtalsrum. 
  • En vanlig start på samtalet är att du får berätta varför du har sökt hjälp. Du avgör själv hur mycket du vill berätta eller vad du vill prata om. Vi arbetar under sekretess, det vill säga det du berättar stannar mellan oss. Om det under samtalet kommer fram saker som vi bedömer är fara för dig är vi skyldiga att agera och anmäla oro till socialtjänsten. Under samtalet tar vi ansvar för att ta reda på det det som är viktigt att veta för att vi ska kunna hjälpa dig. Vi tar också ansvar för att alla får prata som är med på mötet. 
  • Det första samtalet tar ungefär en timme. När mötet är slut bestämmer vi tillsammans om vi ska träffas flera gånger eller inte.