Här kan du få hjälp

Det finns flera ställen där du kan få professionell hjälp om du mår psykiskt dåligt, till exempel elevhälsan eller ungdomsmottagningen. Om du har allvarligare psykiska besvär kan du få hjälp på BUP. Du kan be en vuxen om hjälp med att ta kontakt eller ta kontakt på egen hand.

Vilket ställe som kan ge dig bäst hjälp beror på hur din situation ser ut och vilka problem du vill ha hjälp med. 

Elevhälsan

På skolan kan du prata med din lärare, mentor eller ta kontakt med elevhälsan. Till elevhälsan kan du vända dig med funderingar om kropp och hälsa. Du kan också gå dit om du har jobbiga tankar och känslor eller känner dig ledsen och nedstämd. Du kan fråga saker eller prata om problem hemma, i skolan, med kompisar, med sex och relationer, eller om vad som helst som gör att du inte mår bra.

Varje skola är skyldig att ha ett elevhälsoteam med tillgång till skolläkare och skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Ungdomsmottagningen

Om du har frågor om kroppen och sådant som har med sex och relationer att göra kan du gå till en ungdomsmottagning, UMO. Men du kan också gå dit om du behöver någon att prata med för att du mår dåligt. Ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. Du kan hitta din närmaste mottagning på UMO:s webbplats.

Vårdcentralen

På en vårdcentral kan du bli undersökt och få vård för det mesta som har med kropp och hälsa att göra. Det kan vara allt ifrån influensa, vaccinationer, att du har ont någonstans eller behöver testa dig för könssjukdomar. Om du behöver annan vård än vad du kan få på vårdcentralen kan du få en remiss. Då får du komma till ett ställe som specialiserar sig på den vård du behöver. Hitta en vårdcentral nära dig på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län har psykologer som riktar sig särskilt till barn och unga. Dessa mottagningar kallas också för första linjen-mottagningar. Hitta en sådan mottagning på 1177 Vårdguidens webbplats

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp i många olika situationer, till exempel om du inte är trygg hemma. Det kan bero på att dina föräldrar bråkar eller inte klarar att ta sitt ansvar som föräldrar, att familjen inte klarar sin ekonomi, att det finns missbruksproblem i familjen eller att du blir slagen hemma. Det finns en socialtjänst i varje kommun. Kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på kommunens webbplats. Det går också att ringa till kommunens växel.

Om du vill veta mer om socialtjänsten kan du besöka webbplatsen Koll på soc.

Maria Ungdom

Till Maria Ungdom kan du vända dig om du är orolig över dina alkohol- eller drogvanor. De har lokala mottagningar, så kallade Mini-Marior, runt om i Stockholms län, och en akutmottagning som tar emot dygnet runt. Kontaktuppgifter finns på Maria Ungdoms webbplats.

BUP

Till oss på BUP kan du komma om du har allvarligare psykiska besvär, till exempel är deprimerad, har mycket ångest eller skadar dig själv. Oftast har problemen blivit så stora att du inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar. Läs mer om hur du kontaktar BUP och vad som händer där.