För remittenter

Alla remisser till BUP för patienter som inte har en pågående kontakt hos oss ställs till BUP En väg in.

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare skickar remiss till BUP internt via TakeCare. Elevhälsan och andra vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter. De skickas sedan till BUP En väg in i pappersform per post.

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns en särskild blankett som skolhälsovården ska använda. Både vilket underlag som krävs för remiss och själva blanketten hittar ni i riktlinjen Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län (PDF).

Om du önskar rådgöra med BUP inför remittering går det bra att ringa till BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50.

Till dig som är vårdgivare och remittent

Pappersremisser ska skickas till BUP En väg in.

Postadress:
BUP Stockholm
BUP En väg in
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

Senast ändrad 2021-10-19