Väntetider

Väntetiderna till BUP varierar beroende på hur bråttom det är. Om du har behov av en bedömning på BUP ska vi erbjuda dig en tid till ett första besök inom 30 dagar. Vid en akut situation får du hjälp direkt.

Tecknad bild av ett barn som funderar på lek, skola och vänner

Vårdgaranti

  • Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, dit BUP hör, gäller vårdgaranti som innebär att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid.
  • Vid akuta situationer får du hjälp direkt.
  • Har du så allvarliga problem att kontakt med BUP behövs ska vi erbjuda dig en tid till ett första besök inom 30 dagar.
  • Om det beslutas att du behöver en fördjupad utredning eller behandling ska den startas inom 90 dagar. 

Om vi inte kan erbjuda tid inom vårdgarantin

Om vi inte kan erbjuda tid inom vårdgarantin är vi skyldiga att informera om det och erbjuda hjälp att söka vård hos annan vårdgivare. 

Senast ändrad 2020-12-09