Psykoedukation

Psykoedukation

Psykoedukation innebär att lära sig mer om svårigheter och diagnoser. När man får mer kunskap om och förstår varför olika saker och situationer känns svåra blir det lättare att hantera dem.

Varför behövs psykoedukation?

Psykoedukation ger kunskap om olika svårigheter och diagnoser och vad det innebär att ha dem. Det ger dig bättre förståelse för hur du fungerar i olika situationer och hur du kan hitta sätt att hantera det som känns svårt.

Hur går psykoedukation till?

Ibland kan psykoedukationen vara ett föredrag som många deltar i samtidigt, men det kan också vara bara du och din behandlare som träffas. Den som håller i psykoedukationen förklarar hur känslor, tankar och beteenden påverkar varandra och gör att du inte mår bra. Det handlar om samspelet mellan kropp och psyke, vad som sker när samspelet inte fungerar och vad som kan göras för att det ska bli bättre. 

Till exempel kan det handla om starka känslor eller negativa tankar och vad du kan göra för att hantera dem. Det kan också handla om saker du gör som inte är bra för dig, såsom beteenden som du vill ändra på men inte vet hur eftersom det verkar omöjligt. Då får du en förklaring till varför det kan kännas så och veta hur andra har lyckats förändra det.

Hur lång tid tar psykoedukation?

Hur många gånger du går på psykoedukation varierar: oftast sker det bara vid ett tillfälle men ibland kan det behövas flera.

Vad ska jag tänka på?

Inför en psykoedukation är det enda du behöver tänka på att vara beredd att lyssna på behandlaren eller föreläsaren. Om det är något du undrar över får du gärna ställa frågor, men det är absolut inget krav.

Hur hjälper det mig?

Psykoedukation hjälper dig genom att du lär dig fakta som hjälper dig att förstå hur du fungerar i olika situationer och vad du kan göra för att må bättre.

När psykoedukation ges i grupp får du också tillfälle att träffa andra som är i samma situation. Ofta har man liknande erfarenheter som man kan dela med varandra. Om dina föräldrar eller nära vuxna är med kan de också lära sig att förstå dig bättre så att de kan stötta dig på bästa sätt.

Psykoedukation gör att du förstår dig själv bättre och den kunskapen kan hjälpa dig på vägen.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP