Föräldrautbildning

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning hos BUP hjälper föräldrar att se vad man kan göra så att vardagen fungerar bättre för hela familjen. Många säger efteråt att det känns mer positivt hemma med mindre tråktid och mer kultid.

Varför behövs föräldrautbildning?

I alla familjer uppstår jobbiga situationer ibland. Men för en del händer det så ofta att alla i familjen mår dåligt. 

Några hamnar i en ond cirkel där bråk bidrar till ännu fler bråk. Det kanske blir gräl om nästan allt eftersom det finns ilska och irritation från början. 

Ibland kan det kännas ensamt fast man är tillsammans. Alla drar sig undan och det finns ingen kontakt. Eller så kan familjer drabbas av en stark oro, där minsta småsak blir till ett stort problem.

Inget av det här betyder att du eller föräldrarna är dåliga. Ni behöver bara hjälp att hitta andra sätt att vara tillsammans. 

Hur går en föräldrautbildning till?

Det vanliga är att föräldrarna sitter tillsammans med andra föräldrar och diskuterar med en behandlare. Föräldrarna lär sig hur de kan reagera på ett annat sätt istället för att reagera som de brukar. De lär sig att lyssna lite mer och förklara tydligare varför de känner olika saker.

Hur hjälper det här mig?

De flesta som går den här utbildningen blir hjälpta av den. De säger efteråt att det känns mer positivt hemma med mindre tråktid och mer kultid. 

Kultid är när du och din familj gör roliga och mysiga saker tillsammans som alla tycker om.

Tråktid kommer inte försvinna. I alla familjer blir det jobbigt ibland. Men en föräldrautbildning kan hjälpa dina föräldrar att förstå lite mer hur du känner och hur de kan hantera jobbiga situationer bättre.

Efter föräldrautbildning har många barn berättat att det har blivit lättare att förstå vad föräldrarna vill och att det har blivit enklare och mer positivt hemma.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP