Brukarinflytandesamordnare, BISAM

Inom BUP:s heldygns - och öppenvård finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjlighet att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt.

Som patient kan man träffa BISAM om man vårdas på någon av BUP:s heldygnsavdelningar. En av de arbetsuppgifter som BISAM har är att en gång i veckan hålla patientforum och närståendeforum på dessa avdelningar. Där kan man ställa frågor om vården och avdelningen och komma med allmänna frågor och önskemål om till exempel bemötande, aktiviteter, maten på avdelningen och många andra saker. Samma sak gäller för föräldrar eller närstående.

BISAM har ett nära samarbete med Brukarrådet, där det finns representanter från flera patient- och intresseföreningar. BISAM och Brukarrådet träffas flera gånger per år och arbetar med frågor om delaktighet, patienternas säkerhet och hur vården kan bli mer tillgänglig och så bra som möjlig för barn och unga.

Utöver detta finns BISAM med i olika förbättringsarbeten som handlar om att stärka patienters och närståendes perspektiv och att öka deras delaktighet och inflytande i vården. 

Om BISAM

Inom BUP finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM, som har till uppgift att fungera som en länk mellan vårdverksamheten och patienterna.

Kontakt:
Janine Semius
Telefon: 0736-88 04 97
E-post: janine.semius@sll.se 

Jennie Moberg
Telefon: 0739-66 08 16
E-post: jennie.moberg@sll.se

Folder om Brukarrådet

Brukarrådet arbetar för att unga patienters och deras närståendes behov och önskemål ska tas tillvara i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård.

Ladda ned folder om Brukarrådet

Hur arbetar BUP?