Barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Barn- och ungdomspsykiatrisk utredning

Vid en utredning hos BUP får du träffa flera behandlare – det kan vara kurator, psykolog eller läkare. Tillsammans kommer ni fram till vad som är svårt för dig och tar reda på vad du behöver för hjälp. 

Vad är en BUP-utredning?

En utredning leder till en beskrivning av dina svårigheter och styrkor. I vissa fall kan den beskrivningen sammanfattas i en diagnos. I andra fall beskrivs dina problem utan att de passar in på någon diagnos. Med hjälp av utredningens resultat kommer man fram till vilken sorts stöd och hjälp som passar dig bäst.

Hur går en utredning hos BUP till?

Oftast tar en utredning flera veckor och omfattar flera möten. När du gör en utredning hos BUP pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också jobba med en del praktiska uppgifter och få svara på frågor, till exempel genom att rita och berätta. För vissa kan det vara jobbigt att sitta så lång tid och om du känner så är det självklart okej att ta en paus. 

På ett av mötena kommer du att träffa en läkare.

Dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära kommer också att träffa din behandlare. Då får de berätta mer om hur du var när du var liten och när du växte upp.

 För vissa kan det vara jobbigt att sitta lång tid och om du känner så är det självklart okej att ta en paus. 

Hur hjälper det mig?

När en utredning är klar får du en beskrivning av det som du känner är svårt eller jobbigt och det som du har lätt för och är bra på. Om du tycker att det är något som inte stämmer är det viktigt att du säger det. 

Många tycker efteråt att de förstår lite mer om hur de fungerar och varför det blir som det blir ibland. Utredningen kan också hjälpa andra i din omgivning att få lite mer förståelse för hur du känner inför olika saker. 

Målet med utredningen är att du ska få den hjälp du behöver så att varje dag blir lite enklare.

Fler filmer om insatser

Skicka en fråga till BUP