Tvång

illustration tvångTvång är att ha störande tankar och känslor som är svåra att bli av med och som ger ångest. Det kallas tvångstankar. Ofta handlar tankarna om att göra något hemskt eller förbjudet, till exempel att man vill skada någon. Man brukar känna sig rädd att man inte ska kunna stå emot tankarna och råka göra det man tänker. Tankarna handlar också ofta om smuts, smitta eller sjukdomar. Det finns även andra tvångstankar som är vanliga.

För att minska oron som tvångstankarna sätter igång kan man utveckla tvångshandlingar. De yttrar sig olika hos olika personer, men kan till exempel vara att man behöver göra saker i en viss följd, att man vill att saker ska ligga på ett visst sätt, att man räknar eller upprepar or
d för sig själv, att man tvättar händerna ofta för att man är rädd för smuts och bakterier eller att man behöver kontrollera saker flera gånger.

Läs mer om tvång

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Tvångssyndrom kallas också OCD som är en förkortning av engelskans obsessive compulsive disorder.