Koncentrationsproblem

När man har problem med att koncentrera sig är det svårt att behålla uppmärksamheten på det som man behöver göra eller fokusera på. Man blir lätt distraherad av ljud och händelser runt omkring och av egna tankar. Koncentrationsproblem kan göra att man har svårt att planera aktiviteter, att komma igång med saker och att bli klar med sådant som man har påbörjat.

För många märks koncentrationsproblemen mest i skolarbetet. Man kan ha svårt att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att göra uppgifter och man kanske har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. Det kan också lätt bli slarvfel för att man missar detaljer.


Läs mer om koncentrationsproblem

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar