Ätstörningar

Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt. En ätstörning sitter inte i hur man ser ut eller hur mycket man väger, det handlar snarare  om känslor och tankar. Ibland stannar det vid tankar om att man vill ändra sin kropp, men om man börjar göra saker för att kontrollera sin kropp, kan det handla om en ätstörning. Det kan till exempel vara så att man går för långt i sin vilja att äta nyttigt eller motionera och istället utvecklar ett beteende som inte är hälsosamt. Det kan också vara så att man regelbundet hoppar över måltider eller i ensamhet äter stora mängder mat.

Ätstörningar brukar delas in i:

  • Anorexi, som innebär att man försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt.
  • Bulimi, som innebär att man hetsäter stora mängder mat på kort tid. Efteråt försöker man bli av med det man ätit, till exempel genom att man framkallar kräkningar, missbrukar laxermedel eller motionerar överdrivet mycket.
  • Hetsätningsstörning, som innebär att man hetsäter. Skillnaden från bulimi är att man inte försöker göra sig av med det man ätit efteråt.
  • Ätstörning utan närmare specifikation som innebär att man känner igen sig i delar av beskrivningarna för anorexi och bulimi. Det är den vanligaste typen av ätstörning.


Läs mer om ätstörningar

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Länktips

Frisk & Fri erbjuder stöd för de som drabbats av ätstörningar och deras närstående via stödmejl, stödchatt och stödtelefon. De erbjuder också öppna träffar och stödgrupper.

Läs mer på Frisk & Fris webbplats

Shedo ger stöd till personer som lider av ätstörningar eller självskadebeteende. På deras webbplats finns ett diskussionsforum. De har också en chatt, kallad självskadechatten, jourmail och en jourtelefon.

Läs mer på Shedos webbplats

Webbutbildning för anhöriga

Har du en ung anhörig med ätstörning? Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) har tagit fram en gratis webbutbildning som hjälper dig att stötta din närstående.

Webbutbildning för anhöriga