Mobbning

Mobbning innebär att man blir kränkt flera gånger av en eller flera personer. Man kan utsättas för mobbning både i skolan och på fritiden, via sociala medier eller genom mess och mejl. Mobbning kan vara att man kallas för kränkande och nedlåtande saker, att man blir utsatt för våld eller hot om våld.

Det kan också vara sådant som är svårare för utomstående att uppfatta, till exempel att klasskamraterna suckar när man går förbi eller vill sätta sig vid deras bord i matsalen, att de gör miner eller fnissar när man säger något under en lektion eller att man inte blir tillfrågad om att följa med på aktiviteter. I sociala medier, som Instagram, Kik eller Snapchat, kan det vara att någon skriver nedlåtande kommentarer, sprider rykten eller publicerar kränkande bilder.

Man brukar säga att den som blir mobbad äger tolkningsföreträde. Det innebär att det bara är den som mobbas som kan bestämma om den är mobbad. 

Om man blir mobbad kan man ofta känna sig väldigt ensam och utsatt. Det är lätt att tro att det är ens eget fel. Att bli mobbad påverkar livet på många sätt. En del barn och unga vill inte gå till skolan och undviker situationer där de som mobbar kan vara. Det är också vanligt att få fysiska besvär, som ont i huvudet eller magen och det kan vara svårt att koncentrera sig i skolan.

Om mobbningen pågår under lång tid kan det påverka självkänslan. Man kan börja tro att det som sägs om en är sant. Det är vanligt att man skäms för att man är utsatt och därför inte vågar berätta det för någon.

 

Stöd och hjälp

Om man mår dåligt för att man känner sig mobbad, brukar ett första steg mot att det ska bli bättre vara att berätta för någon vuxen om sina problem. Det kan vara en förälder eller någon annan vuxen man litar på, en lärare, skolkuratorn eller skolsystern. Det är de vuxnas ansvar att se till att barn och unga känner sig trygga.

Ofta kan den som är vuxen se fler möjliga lösningar även på svåra situationer. Det kan också kännas skönt att få prata med någon som stöttar en. På så sätt kan man stärka sin självkänsla. Med stärkt självkänsla kan det vara lättare att stå emot dem som beter sig dåligt.

Om man blir mobbad måste det alltid tas på allvar. Om en lärare eller skolpersonal får veta att någon blir mobbad är de skyldiga att genast ta tag i det och hjälpa den som är utsatt. Det är alltså viktigt att någon vuxen på skolan får veta hur du har det. I skolan, förskolan och på fritids ska det alltid finnas en plan för hur personalen ska hantera mobbning.

För att få bukt med mobbning behöver man ofta prata med hela gruppen som är inblandad och som berörs av mobbningen. Det handlar inte enbart om den som leder mobbningen och den som blir utsatt. Även de som stödjer och de som passivt tittar på när någon mobbas är en del av det som sker.

Ofta kan mobbning leda till att man känner ensam och deprimerad. Man kan till och med känna att livet inte är värt att leva och tänka att man vill ta sitt liv eller skada sig själv. I sådana situation kan man få stöd och hjälp av BUP. En vuxen kan hjälpa till med att kontakta oss. Som ung kan man också själv ta kontakt med BUP.

Om det känns svårt att berätta för en vuxen kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon. På Tjejzonen och Bris kan man få stöd om man mår dåligt. De chattar med ungdomar på vissa dagar och tider.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Tips: Att säga ifrån

Att våga säga ifrån när någon är oschysst kan vara svårt. Läs våra tips på hur du kan träna på att säga ifrån.

Tips: Att säga ifrån

Utsatt för kränkning på nätet?

Safeselfie är en webbplats om hur man går till väga när sexuella bilder och filmer sprids på internet. Webbplatsen vänder sig till dem som utsatts men även till föräldrar och vuxna som jobbar med barn och unga.

Läs mer på SafeSelfie.se