Könsidentitet

Könsidentiteten är det kön man identifierar sig som. Det finns många sätt att identifiera sitt kön. Det är man själv som bestämmer vilka ord man vill använda om sig själv och hur man definierar sitt kön.

För vissa är det självklart vilket kön man tillhör och något som inte ändras. För andra kan könsidentiteten förändras genom livet. För vissa är det viktigt att veta hur man identifierar sig, och för andra spelar det ingen roll.

Vad är trans?

Trans är en förkortning för transperson. Gemensamt för transpersoner är att könsidentiteten inte stämmer överens med det juridiska könet, det vill säga det kön man tilldelas när man föds.

Att vara transperson är inte en sexuell läggning. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat som bäst beskriver ens sexuella identitet. Man bestämmer själv om man vill definiera sig som transperson.

Vad är könsdysfori?

För de flesta stämmer könsidentiteten överens med det juridiska könet, men inte för alla. Om könsidentiteten inte stämmer med det juridiska könet och man mår mycket dåligt över detta kallas det könsdysfori.

Könsdysfori innebär att man mår psykiskt dåligt och inte kan fungera i vardagen på det sätt som man vill. För ungdomar med könsdysfori kan puberteten vara en extra psykisk påfrestning som kan leda till depression, ångest och social isolering.

Om man har könsdysfori kan man ha en önskan om könsbekräftande behandling, det vill säga att man vill ändra på kroppen så att den stämmer överens med könsidentiteten. För att erbjudas behandling krävs en medicinsk diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en könsutredning.

Stöd och hjälp

Att fundera kring sin könsidentitet kan kännas förvirrande och ensamt. Då kan det hjälpa att prata med personer som har liknande erfarenheter. Man kan till exempel kontakta RFSL eller RFSL Ungdom. RFSL är förbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för hbtq-personers rättigheter.

På RFSL Ungdom och RFSL:s webbplats Transformering.se finns information om hur en könsutredning går till. Där finns också kontaktuppgifter till stöd- och samtalsgrupper.

Om man mår mycket dåligt och till och med har självmordstankar bör man söka hjälp. När man är mitt uppe i det jobbiga är det vanligt att allt känns hopplöst och att inget kan bli bättre. Men det finns hjälp att få. Det första steget är att berätta för någon hur man mår – gärna för en vuxen person som man har förtroende för. Det finns många som mått mycket dåligt och tänkt på självmord tidigare i livet som nu mår bra.

Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med elevhälsan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal. Man kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen.

Både skolan och ungdomsmottagningen kan hjälpa till med att kontakta BUP om man behöver mer stöd. Det går också att vända sig direkt till BUP eller be sina föräldrar om hjälp med att ta kontakt.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Självbild och identitet

Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är.

Läs mer