Varför får man prestationsångest?

Ångest, oro och rädsla är egentligen en naturlig del av livet. Det signalerar för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Men ibland kan man känna sig överdrivet rädd eller rädd fast det inte finns någon fara.

Varför det blir så kan vara svårt att veta. Man kan ha varit med om något tidigare som påminner om det man är rädd och orolig för. Olika personer har också olika lätt för att få ångest. Det beror på hur man är som person – vissa är mer känsliga än andra. Man har också haft olika upplevelser och erfarenheter i livet som kan bidra till att man lättare utvecklar ångest.

Det är lätt att känna sig osäker och orolig när det händer nya saker i livet eller när omgivningen ställer krav. Tonåren är en sådan period när mycket förändras och då det är vanligt att fundera mycket på vem man är, vad man står för och hur man uppfattas av andra, det vill säga sin självbild och identitet. Man kan känna sig osäker och förvirrad av alla tankar. Ofta kopplar man osäkerheten till sin egen betydelse och förmåga. Då kan man känna sig väldigt rädd för att göra misstag eller inte lyckas.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

8 tips för att hantera prestationsångest

Att känna sig rädd för att misslyckas eller att inte leva upp till sina egna eller andras krav är jobbigt. Men man kan försöka ändra på hur man ser på sig själv och sina prestationer.

Läs våra tips för att hantera prestationsångest