Vad kan koncentrationsproblem bero på?

Det finns många saker som kan vara orsak till att man får svårt att koncentrera sig. Kanske finns det andra saker i ens liv som är problematiska och som stjäl uppmärksamhet. Det kan till exempel vara att man har det oroligt hemma, att man har en ansträngd relation till familj eller vänner, att man inte trivs i skolan eller att man lever under annan stress.

Andra förklaringar kan vara att man på något sätt mår psykiskt dåligt, till exempel lider av stark ångest, att man är deprimerad och nedstämd, att man mår dåligt på grund av en kris eller att man har förlorat någon och känner sorg och saknad. Då kan tankarna tas upp av det och man får svårt att koncentrera sig på det man behöver klara av i vardagen, till exempel skolarbetet.

Koncentrationsproblem kan också vara ett symtom på adhd.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar