Vad beror autismspektrumtillstånd på?

Autismspektrumtillstånd, AST, är en funktionsnedsättning med svårigheter inom områdena socialt samspel, kommunikation och begränsade mönster av beteenden och intressen. Som vid flera andra psykiatriska diagnoser räknar man med att problemen beror på en kombination av arv och miljöfaktorer.

Ärftliga faktorer har säkert stor betydelse för de problem som man har när man har AST. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Men det kan vara olika svårighetsgrad av AST alltifrån autistiska personlighetsdrag, som inte är en diagnos, till svår autism.

Miljöfaktorer kan ha betydelse för de problem som man har när man har AST. Miljöfaktorer innebär allt sådant man kommer i kontakt med redan i fosterlivet och efter födelsen. Det mesta är okänt om detta men forskare för fram många olika teorier som behöver bevisas i framtiden om de håller som en del av förklaringen till AST. Det handlar om sådant som stress, kemiska ämnen, vitaminbrist och virusinfektioner. Det är sällan som man har en säker förklaring till varför en viss person har AST.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Länktips

På sajten Ung och asperger finns fakta, råd och stöd för unga med aspergers syndrom.

Ung och asperger