Tvång

illustration tvångTvång är att ha störande tankar och känslor som är svåra att bli av med och som ger ångest. Det kallas tvångstankar. Ofta handlar tankarna om att göra något hemskt eller förbjudet, till exempel att man vill skada någon. Man brukar känna sig rädd att man inte ska kunna stå emot tankarna och råka göra det man tänker. Tankarna handlar också ofta om smuts, smitta eller sjukdomar. Det finns även andra tvångstankar som är vanliga. 

För att minska oron som tvångstankarna sätter igång kan man utveckla tvångshandlingar. De yttrar sig olika hos olika personer, men kan till exempel vara att man behöver göra saker i en viss följd, att man vill att saker ska ligga på ett visst sätt, att man räknar eller upprepar ord för sig själv, att man tvättar händerna ofta för att man är rädd för smuts och bakterier eller att man behöver kontrollera saker flera gånger.

Men att göra tvångshandlingarna gör bara att det känns bättre i stunden – efter ett tag kommer ångesten och oron tillbaka. Då är det vanligt att man behöver ta till nya tvångshandlingar eller göra tvångshandlingarna ännu oftare för att hantera sin ångest.

Tvång tar mycket tid och kraft. Det blir jobbigt att tänka på allt och att utföra alla tvångshandlingar. Det kan leda till att man börjar begränsa sig i livet för att man undviker saker, som att gå ut, träffa kompisar eller träna. Många skäms också över sitt tvång och tycker att det känns svårt att prata om.

 

Stöd och hjälp

Om man ofta tänker tvångstankar som leder till svår ångest eller om ens tvångshandlingar leder till problem i vardagen, bör man söka stöd och hjälp. Då kan tvånget göra att man isolerar sig för att man undviker att göra saker, till exempel att gå i skolan eller att umgås med kompisar. Det kanske också tar orimligt lång tid för en att göra vanliga saker, eftersom man måste göra saker på ett visst sätt eller behöver kontrollera något flera gånger.

Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med elevhälsan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal. Man kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen och få prata med någon där.
Både skolan och ungdomsmottagingen kan hjälpa till med vidare kontakter till oss på BUP om man behöver mer stöd. Det går också att vända sig direkt till BUP eller be sina föräldrar om hjälp med att ta kontakt.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Tvångssyndrom kallas också OCD som är en förkortning av engelskans obsessive compulsive disorder.