Vad händer på BUP?

Om man kommer till BUP för att man har problem med tvång behöver vi ta reda på om det man upplever kan beskrivas som tvångssyndrom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

 

Så går bedömning av tvång till

För att förstå mer om någons tvång behöver vi ställa frågor om vilka känslor som hör ihop med tvånget, i vilka situationer man känner tvång och hur länge man har haft det så. Man får också beskriva hur tvånget begränsar en i livet, till exempel om det är något man brukar undvika för att slippa känna ångest.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det man upplever kan beskrivas som tvångssyndrom. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad tvångssyndrom innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man har tvångssyndrom

Om man uppfyller kriterierna för tvångssyndrom, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om hur tvång fungerar och att det hör ihop med oro och ångest. Man får lära sig att ångest växer när man undviker den och faktiskt minskar om man lyckas stå ut med den.

Även föräldrar får stöd av oss, så att de bättre kan förstå hur en person med tvång mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta en på bästa sätt.

På BUP får man också hjälp med att hantera de känslor av oro och ångest som hör ihop med tvånget. Ofta gör man det med kognitiv beteendeterapi, KBT. I behandlingen får man steg för steg träna på att utsätta sig för det som ger en ångest. Man får tips och knep av behandlaren på hur man kan hantera ångesten på annat sätt än att göra tvångshandlingar. De allra flesta märker att oron och ångesten minskar varje gång man utsätter sig för det som är obehagligt.

Ibland kan man få medicin som en del av behandlingen om man har svår ångest tvångssyndrom. Det behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Tvångssyndrom kallas också OCD som är en förkortning av engelskans obsessive compulsive disorder.