Svårt att berätta om sexuella övergrepp

Många barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp kan inte, törs inte eller vill inte berätta om vad de varit med om.

Känslor av skräck, skam och skuld bidrar till att det är svårt att prata om det som hänt. En del är rädda för att ingen ska tro på dem. Relationen man har till förövaren och oro för vilka konsekvenser ett avslöjande skulle kunna få kan också hindra en från att berätta. Man är kanske orolig för vad som ska hända med förövaren och en själv när man berättar.

När man är liten kan det vara svårt att förstå och uttrycka vad man har varit med om på ett sätt som omgivningen förstår.

Man kan också vara rädd för att man inte ska komma ihåg precis vad som hände, att man ska uppleva smärtan igen och börja gråta eller explodera av känslor. En del pojkar verkar ha svårare än flickor för att berätta om övergrepp.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Länktips

På webbplatsen Dags att prata om finns stödjande information om att våga prata om sexuella övergrepp. Där finns också filmer med ungdomars egna berättelser och mycket mer. 

Dags att prata om 


På webbplatsen Safeselfie finns information om vad man kan göra om bilder eller filmer sprids på nätet utom ens kontroll. Där finns också berättelser från andra ungdomar.  

SafeSelfie