Vad händer på BUP?

Om man kommer till BUP för att man känner ångest behöver vi ta reda på om det man upplever kan beskrivas som ångestsyndrom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp. 

 

Så går bedömning av ångest till

För att förstå mer om någons ångest ställer vi frågor om den oro och rädsla man känner. Vi kommer att fråga vad man blir orolig och rädd för, i vilka situationer man känner så och hur länge det har känts så. Man får också beskriva hur oron och rädslan begränsar livet, till exempel om det är något man brukar undvika för att slippa känna ångest.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det man upplever kan beskrivas som ångestsyndrom. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad ångestsyndrom innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man har ångest

Om BUP gör bedömningen att oron och rädslan uppfyller kriterierna för ångestsyndrom, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om ångest och hur den fungerar. Även föräldrar och syskon kan behöva lära sig om hur en person med ångest mår och känner, för att stötta en på bästa sätt. Ibland räcker det med att få information och stöd, ibland behöver man fortsätta att träffa en behandlare på BUP.

Behandlaren på BUP hjälper en att hantera de situationer som ger ångest. Ofta gör man det med kognitiv beteendeterapi, KBT, som är den vanligaste behandlingen mot ångest. I behandlingen får man steg för steg träna på att utsätta sig för det som ger ångest. Man får tips och knep av behandlaren på hur man ska göra och tänka för att hantera det som gör en orolig och rädd. De allra flesta märker att ångesten minskar varje gång man utsätter sig för det som är obehagligt. Man får träna tillsammans med behandlaren på mottagningen eller i form av hemuppgifter beroende på vad ångesten orsakar för problem.

Ibland kan man få medicin som en del av behandlingen om man har svår ångest. Det behöver man diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Radioteater om terapi

Tre ungdomar sitter i ett  väntrum. Terapeuten står i dörröppningen.

Terapioffer är en radiodramaserie om hur det är att gå i terapi. Lyssna på radioteatern om Maxime som försöker hantera sin ångest efter att hennes pappa tog livet av sig. I terapin får hon samtalsbehandling.

Lyssna på Terapioffer om Maxime