Vad händer på BUP?

Om man kommer till BUP på grund av självskadebeteende, behöver vi ta reda på mer om självskadebeteendet och orsakerna till att man mår dåligt, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

 

Så går bedömning av självskadebeteende till

För att ta reda på mer om självskadebeteendet kommer vi att ställa frågor om ens livssituation, till exempel relationen till familjen och kompisar, hur det går i skolan och hur man trivs där och hur länge du har mått dåligt och skadat dig själv. Vi försöker också ta reda på vad som gör en glad, trygg och lugn, för att få en bild av det positiva som kan förstärkas i livet.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden om hur man skadar sig själv och vad man känner i de situationerna. Man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Vi brukar också göra det som kallas en händelsekedja. Då hjälps vi åt att analysera tankar och känslor före och efter att man skadar dig. Händelsekedjan hjälper både en själv och oss att bättre förstå hur någon mår och känner.


Två exempel på hur en händelsekedja kan se ut:

Två exempel på händelsekedja för självskadebeteende

Intervjun, formulärsvaren och händelsekedjan hjälper oss att ta reda hur man upplever sitt självskadebeteende. Det behöver vi veta för att kunna föreslå rätt sorts stöd och hjälp. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man lider av självskadebeteende

När man lider av självskadebeteende kan det kännas svårt att tro att livet kan bli bättre, men det finns hjälp och stöd att få. Det man behöver göra är att hitta nya sätt att hantera svåra känslor och att hitta sätt att må bra. Det kan vi på BUP hjälpa till med.

I behandlingen får man både egna samtal med behandlaren och samtal tillsammans med föräldrarna. Vi vill att föräldrar ska vara med när man kommer till oss eftersom det är viktigt att de få lära sig mer om självskadebeteende och vad de kan göra för att stötta en på bästa sätt. Ibland kan det också vara svårt att prata om att man mår dåligt och då kan vi hjälpa till att göra det lättare. Bara att kunna prata om det inom familjen är en viktig del i att kunna må bättre. Sedan får man också prata med behandlaren enskilt om du vill.

Vi hjälper också till med att hitta sätt som man sedan kan använda i de situationer då man annars skulle ha skadat sig. Det är ett första steg som gör att man kan fokusera på något annat som man istället mår bra av eller som distraherar en i stunden. Det kan vara att lyssna på en låt, se en film, titta på kort, äta något starkt, promenera, dansa eller lukta på något gott – vad som helst som kan få en att tänka på något annat än att vilja skada sig själv. I behandlingen försöker vi hitta det personliga knep som kan hjälpa en.

Ibland kan personer med självskadebeteende få medicin som en del av behandlingen. Det finns ingen medicin som hjälper mot just självskadebeteendet, utan den medicin man får är till för att hjälpa mot svårigheter som man har i kombination med att man skadar sig själv, till exempel ångest eller depression.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Vill du testa en ny behandling och samtidigt vara med i en studie?

Är du mellan 13 och 17 år och skadar dig själv? Då kan du delta i en studie om KBT-behandling över internet.

Läs mer om BUP:s forskningsprojekt BIP ERITA

Länktips

Föreningen Shedo ger stöd till personer med självskadebeteende och deras anhöriga. Bland annat finns ett diskussionsforum, en chatt och en jourmail. 

Shedo 


Nationella Självskadeprojektets webbplats finns hjälp och stöd för dem som lider av självskadebeteende och deras anhöriga.  

Nationella Självskadeprojektet