Självbild och identitet

Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är.

Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor man möter, intryck man får och erfarenheter man gör. Sådant gör att man börjar se på sig själv i förhållande till det man upplever och att man kan jämföra sig med omvärlden. Man börjar tänka på vad man tycker är viktigt, vad man gillar och inte gillar, vad man står för, och så vidare. Man utvecklar alltså en självbild – hur man ser på sig själv – och det är genom den som man bygger sin identitet.

Självbilden formas också av hur man blir behandlad av andra människor. Det är extra viktigt att bli bekräftad av viktiga personer i ens liv. Det visar att man är betydelsefull och viktig och genom det får man en stärkt självbild.

Identiteten utvecklas hela livet

Att utveckla sin egen identitet är något som pågår hela livet och som börjar redan när man är liten. När man är ungefär nio år brukar man bli mer medveten om hur man är i andras ögon och tänka på hur ens identitet ter sig.

När man blir tonåring är det vanligt att många saker händer i livet som gör att man börjar tänka mer på sin identitet. Relationen till föräldrarna förändras i och med att man börjar bli vuxen och ska stå mer på egna ben. Kanske får man också nya intressen som gör att man inte längre har lika mycket gemensamt med gamla kompisar. Det är vanligt att man får nya kompisar och relationer till pojk- eller flickvänner. Det blir viktigt vem man själv är i förhållande till andra.

Det är normalt att som tonåring fundera mycket på sin självbild och identitet. Det är en period i livet när man kanske börjar ifrågasätta sådant som känts självklart tidigare, man börjar tänka på nya sätt och ha mer egna åsikter. Man kan se det som en period i livet när man har möjlighet att prova sig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan man komma fram till vem man är och hur man vill uppfattas av andra, det vill säga få en tydligare självbild och bygga en identitet.

För vissa kan allt det här göra att man ibland känner sig osäker och förvirrad över sin egen identitet. Man skulle kunna kalla det för en identitetskris.

 

Stöd och hjälp

I vissa fall kan man känna sig så osäker och förvirrad över sin självbild och identitet att man börjar må dåligt av det. Man kan känna sig tom, ensam eller att man inte kan eller orkar ta tag i och hitta på saker. Man kan få problem med tidsperspektiv eller känna att det är svårt att hålla sig samman och fungera i vardagen. Man kan också få känslor av att livet känns overkligt eller att man är avskuren från sin omvärld och inte kan nå fram.

Det kan kännas bättre om man får prata med någon vuxen man har förtroende för om dessa tankar och känslor. Att ha någon som lyssnar kan kännas som ett stöd. Det finns också ställen på nätet där man kan chatta med någon och få hjälp om man mår dåligt. På Tjejzonen och Bris finns vuxna som man kan få chatta anonymt med vissa dagar och tider.

Om man behöver mer hjälp kan man till exempel vända sig till oss på BUP, eller be en förälder om hjälp med att ta kontakt. Hjälpen man får på BUP ser olika ut beroende på vad krisen har skapat för problem för en. Det kan till exempel vara behandling mot depression, stress och ångest eller stöd för att hantera sömnproblem.

 

Vad kan man göra själv? 

När man är i en kris är det vanligt att man drar sig undan och tappar lusten och energin att göra saker. Eller så lever man i ett uppvarvat tillstånd. Man kanske äter sämre eller sover för lite. För att må bättre måste man försöka leva på ett mer vanligt sätt. Det är bra att försöka ha en normal dygnsrytm, äta regelbundet och att röra på sig. 

När man rör på sig skapas ”må-bra-hormon” i kroppen och det är en viktig del i att må bättre. Det kan också bidra till att man sover bättre. Därför är det bra att försöka gå och träna eller komma ut och ta en promenad och att göra saker tillsammans med människor man tycker om.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar