Relationer till jämnåriga

Att lyckas hitta en bästa kompis eller ett kompisgäng som man trivs med är inte alltid lätt. Det är mycket som ska kännas rätt: Man ska ha roligt tillsammans, ställa upp för varandra, lita på varandra, ha gemensamma intressen, för att bara nämna några saker.

Ibland kan man hitta en vän som man har i många år eller till och med hela livet. Men det är också vanligt att man har olika vänner under olika perioder. Man förändras och får kanske nya intressen som gör att man inte längre har lika mycket gemensamt med gamla kompisar. Särskilt när man är tonåring är det vanligt att man börjar tänka på vad man tycker är viktigt, vad man gillar och inte gillar, vad man står för, och så vidare. Det kan leda till att man söker nya vänskaper. Det är också vanligt att man träffar en pojk- eller flickvän, vilket kan göra att man umgås mindre med kompisar från förr.

Båda i ett kompispar kan känna att man har vuxit ifrån varandra och det blir naturligt att båda får nya kompisar på varsitt håll. Men det händer också att den ena känner sig övergiven, sviken och ensam när en vänskap tar slut. Man kan också bli ofrivilligt ensam när det sker andra förändringar i livet, till exempel om man flyttar eller byter skola. Då handlar det oftast om kortare perioder och det brukar lösa sig när man får nya kompisar och har vant sig vid den nya situationen.

Vissa kompisrelationer kan bli negativa. Man kanske påverkar varandra att vara eller bete sig på ett visst sätt fast man egentligen inte vill vara så. Till exempel kan en person vara den som alltid styr och ska bestämma. Eller man kanske får en roll bland kompisarna som man egentligen inte trivs med, till exempel den som alltid är tyst, den som alltid syns och hörs, eller den som alltid ska skoja och spela pajas. Det kan vara svårt att ta sig ur sådana roller eller att avsluta kompisrelationer.

Något annat som gör det svårt att hitta kompisar är att människor ibland beter sig oschysst mot varandra. Det är tyvärr vanligt i de flesta sammanhang där man behöver träffas och fungera i grupp, till exempel på skolor, jobb, om man håller på med sport eller är med i en förening. Det kan handla om att man blir utfryst eller till och med blir utsatt för mobbning. Det kan också vara att man får höra taskiga kommentarer eller att någon sprider falska rykten, antingen muntligt eller på nätet. Att bli behandlad på det viset kan göra att man börjar nedvärdera sig själv och att man får en dålig självbild.
Läs mer om självbild och identitet.

Om man mår dåligt på grund av dåliga kompisrelationer kan man behöva stöd och hjälp. Oftast behöver det ske någon sorts förändring för att man ska kunna må bra igen. Man kan behöva hjälp från någon utifrån med att göra sådana förändringar.


Stöd och hjälp

Om man mår dåligt för att man känner sig ensam eller för att man är utfryst eller mobbad, brukar ett första steg mot att det ska bli bättre vara att berätta för någon vuxen om sina problem. Det kan vara en förälder eller någon annan vuxen man litar på, en lärare, skolkuratorn eller någon på närmaste ungdomsmottagning, UMO.

Ofta kan den som är vuxen se fler möjliga lösningar även på svåra situationer. Det kan också kännas skönt att få prata med någon som stöttar en. På så sätt kan man stärka sin självkänsla så att man vågar bryta sin ensamhet. Med stärkt självkänsla blir man också bättre på att stå emot dem som beter sig dåligt.

Ibland kan problem med kompisar leda till andra allvarliga svårigheter. Det kan till exempel vara att man känner sig deprimerad eller har börjat med ett självskadebeteende. Det kan också vara tvärtom – att man har allvarliga psykiska problem och att det gör att man får problem med kompisar. Om man mår psykiskt dåligt kan man få stöd och hjälp på BUP. En vuxen kan hjälpa till med att kontakta oss. Som ung kan man också själv ta kontakt med BUP.

Om det känns svårt att berätta för en vuxen kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon. På Tjejzonen, Killfrågor och Bris kan man få stöd om man mår dåligt. De chattar med ungdomar vissa dagar och tider.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Tips: Att säga förlåt

Man kan ångra något man har sagt eller gjort, men det kan ändå kännas svårt att säga förlåt. Läs våra tips på vad en bra ursäkt kan innehålla.

Tips: Att säga förlåt

Tips: Att säga ifrån

Att våga säga ifrån när någon är oschysst kan vara svårt. Läs våra tips på hur du kan träna på att säga ifrån.

Tips: Att säga ifrån