Prestationsångest

Prestationsångest är rädsla för att misslyckas eller rädsla för att man inte ska lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Det räknas inte som en psykiatrisk diagnos, men man kan ändå må psykiskt dåligt om man har prestationsångest.

När man har prestationsångest känner man sig rädd för att bli granskad och bedömd och då bli avslöjad med att inte duga. Man känner sig också rädd för att bli förödmjukad om det skulle hända.

Prestationsångest är en känsla och är mycket sällan kopplad till det man faktiskt presterar. Det är få som faktiskt presterar sämre för att de har prestationsångest. Det handlar oftast om hur man själv upplever och värderar sin prestation. Man fastnar i att tänka negativt, älta och nedvärdera den prestation man gjort och har svårt att känna sig glad och stolt över det man gör. En person som har prestationsångest ställer ofta höga krav på sig själv och sina prestationer. Många är perfektionister.

Situationer när man kan få prestationsångest kan till exempel vara:

  • Inför prov eller redovisningar i skolan
  • När man ska skriva en uppsats eller liknande
  • I samband med till exempel musik-, dans- eller teaterframträdanden
  • I samband med idrottande, till exempel inför tävlingar och matcher
  • I situationer när man måste visa upp sig själv, till exempel ska ha sex.


Ibland kan prestationsångest faktiskt vara något positivt. Det kan göra att man att man samlar sig och förbereder sig mer så att man verkligen lyckas prestera bättre.

Det är flera saker som kännetecknar prestationsångest:

  • Kroppen reagerar. Man kan till exempel få hjärtklappning, ökad puls, svettningar, darrningar, känna att man får svårt att andas, känna sig illamående eller få panikkänslor.
  • Negativa och överdrivna tankar om att misslyckas och värderas negativt av andra. Tankarna finns både före, under och efter situationen där man förväntas prestera.
  • Förväntansångest före situationer där man behöver prestera. Man målar upp många tänkbara negativa scenarior om hur illa det kommer att gå.
  • Ältande efter situationen när man har presterat något. Man kan älta långt efteråt och få ångestfyllda tankar om hur man kan ha uppfattats. De negativa tankarna vägs sällan eller aldrig upp av positiva tankar.
  • Man undviker situationer som väcker ångest och rädsla. Det kan kännas skönt för stunden, men gör att man aldrig får pröva sin förmåga eller lära sig att hantera ångesten. Då kommer rädslan och de starka fantasierna om skräckscenarierna att finnas kvar. Det kan i sin tur leda till att man börjar undvika fler och fler situationer och på så sätt bli begränsad i livet och tillvaron.

 

Stöd och hjälp

Det är naturligt att känna viss oro, rädsla eller ångest i situationer när man ska prestera, till exempel inför ett prov, en redovisning eller en viktig match. Ofta lättar känslorna ju fler gånger man utsätter sig för situationer som känns jobbiga. Se vår lista med tips på vad man själv kan göra för att hantera prestationsångest:
8 tips för att hantera prestationsångest

Men om man har så stark rädsla och ångest att man börjar undvika fler och fler situationer och begränsa sig i livet, kan man behöva söka stöd och hjälp. Man kanske stannar hemma från skolan, slutar träffa kompisar eller att göra aktiviteter som man egentligen tycker om för att rädslan och ångesten tar över ens tankar.

Ett sätt att få hjälp är att ta kontakt med skolkuratorn eller en ungdomsmottagning. Ofta kan några stödjande samtal hjälpa. De kan ofta ge bra tips och råd kring hur man ska göra och tänka för att hantera sin prestationsångest. 

Om man behöver mer stöd än skolan och ungdomsmottagningen, UMO, kan ge kan man som ung själv vända sig till BUP. De som kommer till BUP har ofta andra psykiska problem och svårigheter i kombination med prestationsångesten. De andra problemen kan också vara orsaken till prestationsångesten. Till exempel kan man lida av depression och nedstämdhet eller ha så allvarlig ångest att den kan beskrivas som ångestsyndrom.

Läs mer om ångestsyndrom

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

8 tips för att hantera prestationsångest

Att känna sig rädd för att misslyckas eller att inte leva upp till sina egna eller andras krav är jobbigt. Men man kan försöka ändra på hur man ser på sig själv och sina prestationer.

Läs våra tips för att hantera prestationsångest