Patient- och intresseföreningar

Patient- och intresseorganisationer samlar människor som har samma eller liknande problem och svårigheter. På så sätt kan man få stöd och hjälp av människor med liknande erfarenheter. Medlemmarna kan stötta och hjälpa varandra att hantera svåra situationer, till exempel ge varandra tips och råd om hur man hanterar problem som kan uppstå i vardagen.

Några patient- och intresseorganisationer är:

Anonyma Alkoholister, AA, är en medlemsorganisation för personer som har egna alkoholproblem eller för dem som är oroliga för någon i deras närhet. De har särskilda möten för unga.

Svenska OCD-förbundet Ananke är en förening som stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och liknande diagnoser, såsom Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD).

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för bättre villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Dyslexiförbundet FMLS samlar personer med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli).

Equal är en förening som verkar för alla medborgares sociala rättigheter. De ger rådgivning via telefon och chatt där man kan ställa frågor om bland annat psykisk ohälsa, beroende och läkemedel.

Frisk & fri är en förening mot ätstörningar. Det ger stöd via telefon, chatt samt har stödgrupper på sina lokalavdelningar som finns på flera ställen i landet. De har även en särskild telefonlinje för närstående, Närståendelinjen

Föreningen Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Föreningen Storasyster vänder sig till dem som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De har chatt, gruppaktiviteter, stödgrupper med mera.

Föreningen Tilia en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Tilia har en stödchatt, stödmejl, blogg, podd och lägerverksamhet. 

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Hos dem kan man träffa andra med liknande erfarenheter eller få stöd av en vuxen som själv är maskrosbarn. De har också en chatt. 

Organiserade Aspergare Stockholm, OA Sthlm är förening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister. Medlemmarna träffas i grupper och umgås, diskuterar vardagsproblem och metoder för att hantera och lösa dem.

RFSL är ett förbund som arbetar för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSU arbetar med sexuell upplysning. Bland annat har de en frågelåda om sexualitet och kroppen.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, ADD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD. För ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 30 år finns Attention Ung.

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, är en organisation för människor med erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Här finns möjlighet att träffa och att delta i andra i samma situation, att delta i en självhjälpsgrupp och flera andra aktiviteter. RSMH Stockholm är riskförbundets lokalförening.

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevnadsstöd, SPES, har bland annat telfonjour och självhjälpsgrupper för efterlevande. 

Schizofreniförbundetär en verksamhet för personer med schizofreni och liknande psykosskjukdomar. De har också grupper för ungdomar som har en förälder med psykisk ohälsa.

SelfHarm and Eating Disorder Organisation, SHEDO, är en förening som ger stöd åt personer med ätstörningar och självskadebeteende.

Stockholms tjejjour är ett stöd för tjejer som behöver någon att prata med. Det kan handla om allt ifrån att man känner sig ledsen eller ensam, är utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier eller har funderingar kring kroppen.

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS, är ett riksförbund som ger stöd till människor med ångest och till deras närstående. Ångestföreningen i Stockholm är den lokala föreningen.

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer där man kan prata eller chatta med en Storasyster. 

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar
När ska man ta kontakt med BUP?

När ska man ta kontakt med BUP?

BUP tar emot barn och unga med allvarligare psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. Oftast har problemen blivit så stora att man inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar.

Läs mer