När någon annan mår dåligt

Om någon man bryr sig om mår dåligt brukar man vilja ställa upp och finnas där. Det kan vara en kompis, en pojk- eller flickvän eller ett syskon. Ofta kan det räcka med att visa att man är beredd att lyssna. Även om man inte kan komma med lösningar så kan det kännas skönt för den som mår dåligt att få berätta om sina problem. Man kan också försöka hitta på roliga saker tillsammans. Hen kanske har en svacka och kan börja må bättre om man visar att man bryr sig.

Men ibland kan den man bryr sig om må så dåligt att man själv blir orolig och rädd. Det kan också vara svårt att veta hur man kan hjälpa till. Då är det alltid bäst att berätta för någon vuxen, till exempel en förälder eller någon annan vuxen man litar på, en lärare, skolkuratorn eller någon på närmaste ungdomsmottagning. Att hjälpa någon som mår psykiskt dåligt är ett tungt ansvar som man inte ska ta på sig ensam.

Det kan kännas som att man sviker personen när man berättar för någon annan. Kanske har man till och med lovat att inte göra det. Man kan också vara rädd för att hen ska bli arg om man berättar. Men att berätta är inte ett svek – det är ett tecken på att man bryr sig. Man behöver berätta för att den som har det svårt ska få hjälp. På egen hand kan man inte ge tillräcklig hjälp.

Att inte berätta är heller ingen lösning på problemet. Oftast behöver det ske någon sorts förändring för att personen ska kunna må bra igen. Man brukar behöva hjälp från någon utifrån med att göra sådana förändringar. Om någon vuxen känner till situationen blir man också avlastad från ansvaret och då orkar man bättre att vara en stöttande kompis, pojkvän, flickvän, syster eller bror.

Om man tror att det kan finnas risk för att någon mår så dåligt att hen tänker ta sitt liv är det extra viktigt att ta hjälp av en vuxen på en gång.

Läs mer om när någon annan vill ta livet av sig


Stöd och hjälp

Det kan finnas många anledningar till att någon mår dåligt och därför kan det stöd och den hjälp man får se olika ut, beroende på ens behov. En vuxen kan hjälpa till med att bedöma hur man ska gå vidare för att lösa det som är problematiskt. Ofta kan den som är vuxen se fler möjliga lösningar även på svåra situationer. Det kan till exempel vara förändringar som behöver göras hemma, i skolan eller i ens relationer. Det kan också vara att man behöver söka professionell hjälp, till exempel hos oss på BUP.

Oavsett hur hjälpen ser ut, kan man fortsätta att finnas där som en viktig person för den som mår dåligt. Skillnaden är då att man slipper vara ensam om att känna till hur dåligt hen mår. Det brukar göra att man kan känna sig mindre rädd och orolig.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

När någon annan vill ta livet av sig

Det är vanligt att man kan bli rädd och orolig när någon berättar om sina tankar på självmord. Det kan också vara svårt att veta hur man ska hjälpa personen.

När någon annan vill ta livet av sig