Koncentrationsproblem

När man har problem med att koncentrera sig är det svårt att behålla uppmärksamheten på det som man behöver göra eller fokusera på. Man blir lätt distraherad av ljud och händelser runt omkring och av egna tankar. Koncentrationsproblem kan göra att man har svårt att planera aktiviteter, att komma igång med saker och att bli klar med sådant som man har påbörjat.

För många märks koncentrationsproblemen mest i skolarbetet. Man kan ha svårt att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att göra uppgifter och man kanske har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. Det kan också lätt bli slarvfel för att man missar detaljer.

 

Stöd och hjälp

Om man har koncentrationsproblem som gör det svårt att klara skolan eller andra delar av livet kan man behöva stöd och hjälp. Ett första steg kan vara att få hjälp med planering och att hitta tydliga strukturer i sin vardag. Kanske kan man prata med en förälder eller annan vuxen som kan ge praktiska råd och hjälp med att sätta upp rutiner. Det kan till exempel vara att man ska gå och lägga sig eller stiga upp en viss tid, vad man ska äta till frukost eller hjälp med att planera vad man behöver göra innan man går till skolan. Det finns många hjälpmedel man kan ha stöd av, till exempel olika appar.

Eftersom koncentrationsproblem ofta märks i skolan kan man också behöva göra förändringar där. Därför kan det vara bra att prata med sin lärare eller mentor. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. Det kan till exempel vara att man får sitta mer avskärmat eller i mindre grupper eller att man får hjälp av en specialpedagog.

Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om man behöver mer specialiserad vård. Då finns det ofta något annat i livet som känns svårt, som leder till att man får svårt att koncentrera sig. Det kan till exempel vara att man lider av stark ångest, att man är deprimerad och nedstämd, att man mår dåligt på grund av en kris eller att man har förlorat någon och känner sorg och saknad. Koncentrationsproblem kan också vara ett symtom på adhd.

Hjälpen man får på BUP ser olika ut beroende på vad som ligger bakom ens koncentrationsproblem.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar