Hjälp i skolan, från sjukvården eller kommunen

Det finns flera ställen där man kan få professionell hjälp om man mår dåligt. Man kan be en vuxen om hjälp med att ta kontakt eller ta kontakt på egen hand.

  • På sin skola ska man kunna få hjälp med många olika sorters problem. Till exempel ansvarar skolan för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. Skolan ansvarar också för att sätta stopp för kränkningar och mobbning.

  • På skolan kan man prata med sin lärare, mentor eller ta kontakt med elevhälsan. Dit kan man vända sig med funderingar om kropp och hälsa. Man kan också gå dit om man har jobbiga tankar och känslor eller känner sig ledsen och nedstämd. Man kan fråga saker eller prata om problem hemma, i skolan, med kompisar, med sex och relationer, eller om vad som helst som gör en bekymrad. Varje skola är skyldig att ha ett elevhälsoteam med tillgång till skolläkare och skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

  • Om man har frågor om kroppen och sådant som har med sex och relationer att göra kan man gå till en ungdomsmottagning, UMO. Man kan också gå dit om man behöver någon att prata med för att man mår dåligt. Ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. Man kan hitta sin närmaste mottagning på UMO:s webbplats.

  • På en vårdcentral kan man bli undersökt och få vård för det mesta som har med kropp och hälsa att göra. Det kan vara allt ifrån influensa, vaccinationer, att man har ont någonstans eller behöver testa sig för könssjukdomar. Om man behöver annan vård än vad man kan få på vårdcentralen kan man få en remiss. Då får man komma till ett ställe som specialiserar sig på den vård man behöver. Man kan hitta en vårdcentral nära sig på 1177 Vårdguidens webbplats.

  • På vissa vårdcentraler i Stockholms län kan barn och unga även få stöd och behandling för psykiska besvär. Se en lista på vårdcentraler med mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa på 1177 Vårdguidens webbplats.

  • Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp i många olika situationer. Ofta handlar problemen om att man inte är trygg hemma. Det kan bero på att föräldrarna bråkar, inte klarar att ta sitt ansvar som föräldrar, att familjen inte klarar sin ekonomi, att det finns missbruksproblem i familjen eller att man blir slagen hemma. Det finns en socialtjänst i varje kommun. Man kan hitta kontaktuppgifter till socialtjänsten på sin kommuns webbplats eller ringa till kommunens växel.

  • Till Maria Ungdom kan man vända sig om man är bekymrad över sina alkohol- eller drogvanor. De har lokala mottagningar, så kallade Mini-Marior, runt om i Stockholms län och en akutmottagning dit man kan komma dygnet runt. Kontaktuppgifter finns på Maria Ungdoms webbplats.

  • Till oss på BUP kan man komma om man har psykiska besvär, till exempel är deprimerad, har mycket ångest eller skadar sig själv. Oftast har problemen blivit så stora att man inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar. Man hittar sin närmaste BUP-mottagning på sidan Hitta mottagning.

Det kan hända att man behöver hjälp från flera ställen samtidigt. Till exempel kan man behöva extra stöd i skolan samtidigt som man går i behandling på BUP eller får hjälp av socialtjänsten. Om det behövs, och om man själv och ens föräldrar vill, kan också skolan, BUP och andra ställen samarbeta och samordna stödet man får.

Om någon vuxen i skolan eller i sjukvården, till exempel på BUP, misstänker att ett barn eller en ungdom far illa hemma, måste den personen göra en orosanmälan till socialtjänsten. Då säger lagen att vi måste göra ett undantag från tystnadsplikten som vi annars har.
Läs mer om tystnadsplikt

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

När ska man ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om man känner sig orolig för sig själv är det bra att prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen man litar på. Men ibland kan man behöva söka professionell hjälp.  

Läs mer om när man ska ta kontakt med BUP

Om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Här kan du läsa mer om vad BUP är, hur BUP kan hjälpa och hur du tar kontakt med BUP. 

Om BUP på arabiska (pdf)

Om BUP på dari (pdf)

Om BUP på tigrinja (pdf)