Heldygnsvård – vad är det?

Varför blir man inlagd? Vad händer när man kommer till heldygnsvården? Och hur går behandlingen till? Här svarar BUP på vanliga frågor om hur heldygnsvård går till. 

Varför blir man inlagd i heldygnsvården?
Man kan bli inlagd i heldygnsvården om man under en period behöver omfattande och intensiv behandling för allvarliga psykiska problem. Det kan vara till exempel stark ångest, djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar eller psykoser.

Var ligger heldygnsvården?
Det finns en heldygnsvård för barn och ungdomar i Stockholms län. Lokalerna ligger bakom Södersjukhuset, på Sachsgatan 10 på Södermalm. Här finns två enheter, Heldygnsvårdsenhet 1 och Heldygnsvårdsenhet 2. Det finns också en enhet på S:t Görans sjukhus, på Vårdvägen 1.

Hur går det till att komma till heldygnsvården?
Många som kommer till heldygsnvården har först varit på BUP Akutenhet som ligger bredvid enheterna för heldygnsvård. På akutenheten stannar man högst ett par dygn. Om personalen där bedömer att någon behöver fortsatt heldygnsvård får de komma till en av våra enheter. Man kan också bli hänvisad hit av sin lokala BUP-mottagning. Det går inte att ringa hit själv och be att få komma utan det är alltid någon annan mottagning som har den första kontakten.

Vad är det första som händer när man kommer?
Man får ett rum och har oftast behov av att ta det lugnt de första timmarna. Sen berättar personalen om hur allt går till och visar runt. Vi ser också till att man inte har med sig några olämpliga saker, till exempel vassa föremål eller mediciner.

Hur går själva behandlingen till?
Först tilldelas man särskilda kontaktpersoner bland personalen. Tanken är att varje ungdom och familj ska ha några få personer som tar hand om dem. Runt varje ungdom skapar vi ett vårdteam som består av fyra eller fem personer. Ett vårdteam består av en sjuksköterska, läkare och behandlare. Om det behövs kan även en psykolog eller kurator ingå i vårdteamet. Sedan har vårdteamet, ungdomen och familjen ett möte där man gör upp en vårdplan.

Är föräldrarna med i heldygnsvården?
Det är bra att föräldrar är med så mycket som möjligt. Att man mår dåligt är ju något som berör hela familjen. Under behandlingstiden har vi till exempel familjesamtal där både ungdomen och föräldrar träffar vårdteamet. Föräldrar kan sova över i heldygnsvården på extrasängar i ungdomens rum.

Vad är en vårdplan?
I vårdplanen beskrivs mål och syfte med vården, det vill säga vad man ska uppnå under tiden i heldygnsvården. Ungdomen, föräldrar och vårdteamet kommer överens om vad som ska stå i vårdplanen och läkaren ansvarar för att skriva den.

Hur länge får man stanna i heldygnsvården?
Det vanligaste är att man stannar två tre veckor. Oftast kommer vi överens redan från början om hur länge man ska stanna. Erfarenheten visar att det är bra att veta hur lång vistelsen ska bli.

Hur brukar ungdomar reagera på att komma till heldygnsvården?
För många känns situationen krisartad när man först kommer till heldygnsvården och det vänder ofta ganska snabbt. Symtomen minskar och man brukar börja må bättre jämfört med när man kom ganska fort.

Hur ser en dag i heldygnsvården ut?
Varje dag är det väckning kvart i åtta för frukost. Sedan har vi samling där alla tilldelas en personal för dagen så att de vet vem de ska vända sig till om de behöver hjälp eller vill prata om något. Efter det börjar dagens aktiviteter som kan vara dagvård, behandling eller skola. Utöver aktiviteterna kan man till exempel spela spel eller se på teve.

Vad skiljer heldygnsvård från behandling på en lokal BUP-mottagning?
I heldygnsvården pågår behandlingen mer eller mindre hela tiden, inte bara under mötestider. Viktiga samtal sker även till exempel vid köksbordet och på promenader.

Finns det några regler för hur ungdomar får umgås med varandra?
Man får inte umgås på varandras rum.

Vad händer när man skrivs ut från heldygnsvården?
Under de sista dagarna diskuterar vi mycket vad som ska hända när man skrivs ut. Man har också ett utskrivningssamtal tillsammans med personalen och sina föräldrar. Om man fortfarande har behov av psykiatrisk vård efter utskrivningen kan man ha fortsatt kontakt med sin lokala BUP-mottagning. 

Hitta mottagning

BUP Heldygnsvård

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Läs mer om BUP Heldygnsvård
Hitta mottagning

Heldygnsvård i andra landsting

Hur heldygnsvården är organiserad och hur rutinerna ser ut kan se olika ut i olika landsting. För mer information om hur heldygnsvården fungerar i ett annat landsting är det bäst att kontakta BUP i det landstinget.

Kontaktuppgifter till BUP i andra landsting

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar