Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på mer om hur ens rädslor ser ut, vilka tankar och känslor man har och vad man brukar göra för att hantera rädslan, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

 

Så går bedömning av fobi till

För att förstå mer om någons fobi behöver vi ställa frågor om vad som gör en rädd, i vilka situationer man känner sig rädd och hur länge man har haft det så. Man får också beskriva hur fobin begränsar en i livet, till exempel om det är något man brukar undvika för att slippa känna sig rädd och orolig. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna stötta en på bästa sätt.

Det är också vanligt att man får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där man ska ange på en skala hur väl man tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det man upplever kan beskrivas som fobi. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad fobi innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man stöd och hjälp när man har fobi

Om BUP gör bedömningen att man har fobi, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om hur fobi fungerar och att det hör ihop med oro och ångest. Man får lära sig att svårigheter kan bli större om man fortsätter att undvika det man har fobi för och att man kan lära sig att står ut med ångest.

På BUP får man också träna på att möta sin ångest och rädsla. Ofta gör man det med kognitiv beteendeterapi, KBT. Då får man steg för steg närma sig det eller den situation som väcker ångest. Man brukar börja med något som känns lagom svårt och när den ångesten har sjunkit undan kan man gå vidare till nästa steg. Under tiden har man stöd av en behandlare, men man kan också få göra hemuppgifter att göra mellan behandlingstillfällena för att få träna i verkliga situationer i sin vardag.

Man kan även få hjälp med att undersöka tankar som man har om rädslan. Av behandlaren på BUP kan man sedan få hjälp med att förstå att de negativa tankarna ofta är överdrivna eller inte stämmer.

Även föräldrar kan behöva komma till oss, så att de bättre kan förstå hur en person med fobi mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta en på bästa sätt. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

BUP.se
BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar