Finns det specialiserade enheter inom BUP?

Vi har olika enheter som har specifik kompetens om särskilda problemområden eller diagnosgrupper som till exempel sexuella övergrepp, familjevåld, migrationsproblematik, uppgivenhetssymtom och självskadebeteende. Andra enheter har specialiserat sig på specifika behandlingsmetoder som till exempel dialektisk beteendeterapi (DBT).

De här specialmottagningarna arbetar också med att sprida sin kunskap inom sina respektive områden inom hela BUP i Stockholm. Förutom att de erbjuder behandling ger de konsultation, handledning och utbildning till de övriga mottagningarna.

I Sachsska huset vid Södersjukhuset ligger BUP-kliniken. Här tar vi emot ungdomar med allvarliga psykiska svårigheter som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykotiska eller bipolära tillstånd. Det finns möjlighet till vård dygnet runt och vi har en akutmottagning som är öppen på kvällar, helger och nätter.

Vi har också en enhet med personal som är psykiatriska konsulter vid de barnmedicinska klinikerna på sjukhusen i länet.

Läs mer om BUP:s specialenheter

Hur arbetar BUP?
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Bra att veta om BUP

Kostar det att gå till BUP? Hur lång är väntetiden? Har BUP tystnadsplikt? Här har vi samlat praktisk information som är bra att känna till när man ska komma till BUP.

Bra att veta om BUP